Zapojili jsme nejen žáky talentových tříd, ale harmonogram počítal se všemi třídami druhého stupně. Dopoledne se nejprve žáci talentových tříd sešli ve velké herně v tělocvičně. V improvizované herně tak vždy hrály 3 – 4 třídy a ostatní třídní kolektivy pracovaly ve školních učebnách podle harmonogramu. Každá místnost měla své zaměření podle školního předmětu, ale pracovalo se netradičními metodami.

Po 40 minutách se kolektivy přesouvaly na jiná stanoviště.
Naše pozvání přijala i místostarostka Jana Drejslová, která prošla školou, aby viděla různé způsoby výuky, a především její srdce „matikářky" plesalo u matematických logických her na interaktivních tabulích. „Nejvíc mě ale překvapilo, jak se s chutí do her zapojují i osmáci a deváťáci", prozradila Jana Drejslová.

Ovšem ani hodina přírodopisu u Petra Jelena ji nezklamala, nýbrž pobavila. „Je moc fajn vidět zaujetí pro práci před katedrou i za ní."
Náročnou organizační práci vedení školy zvládlo a všichni vyučující druhého stupně k předloženému úkolu přistoupili jako k výzvě, se kterou je třeba se poprat. Výsledek byl nadmíru uspokojující. Připravené vyučovací hodiny bavily nejen žáky, ale i samotné vyučující. Co více si přát?
Odpoledne pro veřejnost zahájila ředitelka Radka Polívková spolu s místostarostkou Janou Drejslovou.

Rodiče s dětmi byli uvítání v hudebně školy, děti pak psaly testy a rodiče zhlédli ukázkovou hodinu fyziky pod vedením Pavla Čtvrtečky.
Následovaly ukázky hodin matematiky Libuše Šrámkové, která zapojila i rodiče do skládání tangramů, a výuka zeměpisu Jitky Jarolímkové, která nadchla všechny přítomné ukázkou výuky zeměpisu.

Drobné občerstvení, které připravily učitelky pod vedením Jany Beránkové pro rodiče, bylo jen pomyslnou třešinkou na dortu. Ve sborovně školy se pak živě diskutovalo a rodiče čekali na výsledky pracovníků Pedagogicko – psychologické poradny RK, kteří se snažili rodičům poradit při výběru dalšího postupu ve vzdělávání jejich dítěte.
Logické a strategické hry předváděla paní učitelka Stanislava Brandejsová, výuku anglického jazyka prezentovala Iva Hovorková a češtinářské hry, kvízy a rébusy si připravila Tatjana Vrbová.
Náročný, ale nesmírně zajímavý den má ZŠ RK Masarykova za sebou a učitelé i žáci mohou být pyšní na jeho výsledek.

Co bylo úplně nejdůležitější? Spolupráce, aktivita, kreativita a spokojenost všech zúčastněných. Děkujeme všem, kteří se Dne plného her 2014 zúčastnili! Přijímací zkoušky do talentové třídy pro školní rok 2014-15 se konají 24. 4. Informace www.zsrychnov.cz
Učitelé 2. stupně
ZŠ RK Masarykova