Na školní zahradě bychom chtěli pro děti přichystat také nový herní prvek. Jedná se o prolézačku, která poskytne další herní možnosti pro děti. Nebude však přístupná pouze školním dětem, ale i široké veřejnosti. Z rozpočtu jsme si na tuto zábavu pro děti vyčlenili sto tisíc korun.

V letošním roce máme také v plánu dokončit obnovu vodojemu. Vyměňujeme staré armatury za nové nerezové. Rekonstrukci vodojemu jsme se věnovali v posledních třech letech, letos už chceme opravy zcela dokončit. Tato investice nás vyjde zhruba na tři sta tisíc korun.

Co se týče loňského roku, vyměňovala se okna na budově základní a mateřské školy. Jedná se o starý kamenný dům, celkové zateplení nám nebylo doporučeno, proto se vyměnila pouze okna.

Kulturní akce povětšinou připravují místní spolky. Zdejší farnost pravidelně  pořádá různé koncerty a další akce buď v kostele sv. Jakuba, nebo na faře.

Třicátého srpna se koná na hřišti velká kulturní akce. Je to dobročinný koncert pro občanské sdružení Orion, na jeho činnost mohou návštěvníci přispět například zaplacením vstupného. Obec pak občanské sdružení podpořila částkou pět tisíc korun. Benefiční akce  se uskuteční třicátého srpna na místním hřišti.

Všichni jsou už teď srdečně zváni.