Ukazovat mají v Dobřanech totiž opravdu co. Také mají být na co pyšní a během prohlídky školy se ukazovalo, že pyšní jsou. Právem. Dokázali - v čele s ředitelem Mgr. Janem Grulichem - velikou věc. Už třetí týden probíhá výuka v nových prostorách a z vyjádření učitelů i nadšených dětí se dalo vyčíst, že si návrat z polních podmínek „domů - do svého“ všichni náležitě užívají.

Popsat změny, které jsou vidět, i ty, které vidět nejsou, by vydalo na celé noviny, a tak dejme slovo Mgr. Janu Grulichovi, aby shrnul dojmy z fungování své nové školy: „Zcela upřímně. Jsem moc rád, že to je hotové, že se akce povedla. Děti se zabydlely, takže vidíme, že vše funguje. Věřím, že se stavba i celá zaplatí. Nakonec jsme museli oproti původním předpokladům shánět 10,5 miliónu korun! V této chvíli nám chybí ještě zhruba 500 tisíc.“ Tato půlmiliónová částka se určitě zmenšila už během večerního benefičního koncertu Pavla Šporcla v dobřanském kostele sv. Mikuláše, jehož výtěžek putoval na dofinancování stavby školy.

A ještě jeden postřeh na závěr: Na chodbách, dveřích i jinde mají v této škole citáty, které trefně vystihují směr, kterým se vydali. Jen namátkou: „Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“ (Seneca) nebo „Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím.“ (Tomáš Baťa) - jak pravdivé a charakteristické pro Jana Grulicha, tým jeho kolegů a dětí.

Dana Ehlová