Při příležitosti 65. narozenin Základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou se dnes otevírají její prostory široké veřejnosti, a to od 9 do 15 hodin. Ukázky práce jednotlivých oborů začínají v 11 a ve 14 hodin.

ZUŠ pořádá řadu akcí, kterými již pravidelně obohacuje kulturní dění města. Mezi nejoblíbenější patří předvánoční účinkování na výstavě betlémů ve Společenském centru, slavnostní novoroční koncert, celoškolní soutěž Múzy a hlavně Dny ZUŠ, které na přelomu května a června nabízejí řadu koncertů, výstav, tanečních a divadelních představení pro širokou veřejnost. Mimo tyto velké akce škola připravuje pravidelné koncerty pro seniory s názvem Hrajeme pro radost, výchovné pořady pro školy, pravidelné žákovské koncerty a divadelní představení, výstavy v různých prostorách města. ⋌(jol)