Pyšní rodiče, dojatí učitelé a krásné prostředí Pelclova divadla, tak vypadala slavnostní atmosféra při loučení s deváťáky. Tradiční vyřazování žáků devátých tříd Základní školy Masarykova v Rychnově nad Kněžnou se uskutečnilo ve středu 30. června od 9 hodin v Pelclově divadle.

Žáci poděkovali učitelům

Po zahajovacích projevech ředitele školy Luďka Petra a hostů Ludmily Cabalkové, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy a místostarosty města Miroslava Richtera, došlo na samotné rozdávání vysvědčení, pamětích listů a pochval. Poté třídy shrnuly devět let svého působení na základní škole, poděkovaly všem vyučujícím rudou růží a předaly dárky svým třídním učitelům Radku Jehličkovi a Petru Jelenovi.

Základní škola je minulostí

Na závěr slavnosti se obě třídy předvedly svým neformálním programem. Účinkující sklidili zasloužené ovace, a pak nastalo skutečné loučení. Výchovná poradkyně Radka Polívková poděkovala rodičům za spolupráci a vyslala žáky do nového života. Základní škola se pro ně definitivně stala minulostí! ⋌ (jol)