Dnes se seznámíme se základními principy voleného mariáše. Je to hra, které se aktivně účastní tři hráči, vždy hraje jeden proti dvěma soupeřům najednou, ovšem zvláště mezi zkušenými mariášníky se upřednostňuje hra, kdy u stolu sedí hráči čtyři a jeden z nich pouze karty rozdá, tzv. pauzírák, a dále se na hře podílí už jen finančně, s tím, že je jakýmsi tichým spoluhráčem dvojice soupeřů. Co se financí týče, hra úplně bez peněz svádí k naprosté neodpovědnosti, ovšem mariáš není hazardní hra a cílem rozhodně není protihráče zruinovat. Takže na návrh třeba pětikorunového mariáše je nejlépe okamžitě odejít.

Samotná hra pak probíhá s klasickým balíčkem 32 karet, 4 barvy po osmi hodnotách. V Čechách je zvykem užívat karty jednohlavé, na Moravě jsou pak často vidět dvouhlavé, na které se ovšem soutěžní mariášníci koukají trochu skrz prsty. Za úplné barbarství je pak považováno užití piketových karet, což jsou vlastně karty vybrané z karet pro žolíky.

Ať je to hezky podle abecedy, budeme pro hráče používat jména Adam, Berta a Cyril, přičemž Adam bude v každé ukázce dostávat karty jako první, takovému hráči se říká forhont, Berta jako druhý a Cyril, zvaný zadák, jako poslední. Hráči sedí po směru hodinových ručiček.

Takže rozdání probíhá tak, že rozdávající hráč, při hře ve čtyřech pauzírující, při hře ve třech Cyril, dá nejprve sejmout karty spoluhráči po pravici. V mariáši se totiž s výjimkou první hry karty nemíchají. Adam dostane sedm karet, ze kterých si vybere jednu barvu, kterou prohlásí za barvu trumfovou neboli karta této barvy přebíjí jakoukoli kartu barvy jiné. Pak se dokola rozdá po pěti kartách, takže ve výsledku má Adam v ruce karet dvanáct, zbylí dva po deseti. Adam pak dvě karty, které se mu nelíbí, zahodí a s těmi se nehraje. Nesmí se však odhazovat eso a především desítka. Načež následuje dotaz „barva?“ a pokud následují dvě odpovědi „dobrá“, Adam ukáže, jakou barvu zvolil coby trumfovou, a může se začít hrát.

Hra pak probíhá tak, že do prvního štychu nese Adam a vynese nějakou kartu. Další hráči pak přihazují podle následujících pravidel:

1) Mám-li v ruce kartu nesené barvy, musím ji přihodit, přičemž přednost má karta vyšší hodnoty. Pořadí hodnot je přitom 7,8,9, spodek (J),
filek (Q), král (K), desítka a
nejvyšší je eso. Takže je-li nesená třeba kulová devítka, pak, mám-li v kulích osmu a krále, musím dát krále, jestliže mám spodka a desítku, mohu si vybrat.

2) Nemám-li v kartě nesenou barvu, musím dát trumf, pokud již hráč přede mnou trumf dal, pak mohu-li jej přebít, musím tak učinit, i když jde o vlastního spoluhráče. Takže si představme, že hráči mají v ruce poslední dvě karty, Adam vynáší třeba červenou a má k tomu trumfového spodka, řekněme zeleného, Berta má kuli, která je mu k ničemu, a trumfovou devítku, takže ji musí položit na stůl. Cyril má dva trumfy, osmu a eso, ale už tam leží trumfová devítka, takže musí dát eso. Pak už se hraje jen poslední štych, který díky trumfovému spodku získá Adam.

3) Nemá-li hráč v ruce ani kartu nesené barvy, ani trumf, může přihodit kartu libovolnou. Takto pokračuje hra celkem desetkrát dokola, přičemž do dalšího štychu nese vždy hráč, který získal štych předchozí. Po skončení hry následuje počítání. O výsledku hry rozhodují získané body, když každá získaná desítka či eso je deset bodů a deset bodů je také za získaný poslední štych. Kromě toho lze však získat i prémiové body, pokud hráč drží v ruce filka a krále stejné barvy. Když dojde na jejich výnos nebo přihození, ohlásí hráč „dvacet“ v obyčejné barvě, případně „čtyřicet“ v barvě trumfové a tyto body se pak přičítají k celkovému zisku dotyčné strany.O vítězi pak rozhoduje prostý součet bodů.

Tento text zdaleka neobsahuje vše, co musíme znát, abychom mohli mariáš hrát, ale o tom až v dalších dílech tohoto seriálu.

Jan Brousek


Pokračování za týden