A tak tomu také je ve Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce. Zdejší chodby si i v těchto dnech vyprávějí o tom, jak její žáci i v letošním roce v celostátním kole soutěže středních škol „Formule 1 ve školách" nezklamali.

Jak v Plzni v posledním květnovém týdnu obsadili 4. – 5. místo mezi týmy z celé České republiky. A co vlastně tato soutěž obnáší? Tým složený ze studentů této školy si musel navrhnout, technicky zpracovat a vyrobit v programu pro CNC stroje model F1, který pak prezentoval a představil za podpory sponzorů a

Města Dobrušky na speciální dráze upravené pro tento druh modelů.

F1 však není jediným úspěchem, kterým se tato škola může pochlubit. Za zmínku také stojí profesní zkoušky, které jejím absolventům maturitních oborů umožňují získat „dílčí" osvědčení o kvalifikačních zkouškách a pak následně po absolvování závěrečných zkoušek získat výuční list v technických oborech.
Škola však své žáky neláká jenom soutěživostí, ale i sama se snaží je pobavit humorem a vhodně využitým školním časem. A tak pro ně zaměstnanci této školy
za spolupráce s HZS z Dobrušky připravili branný den, kdy si žáci mohli ověřit svoje znalosti z první pomoci, vyprošťování osob z havarovaného vozidla a hašení malého požáru.
Je pravdou, že kvalita školy se hodnotí kvalitou jejích absolventů. Ale k tomu je potřeba také zázemí a přátelská atmosféra, kterou studenti ve škole mají a kterou každý den prožívají. A SŠ-PVC z Dobrušky toto všechno nabízí.

Jana Melicharová, SŠ-PVC Dobruška