Jako soukromou tichou akci pojali členové Konfederace politických vězňů deštivý svátek Dne vzniku samostatného Československého státu. Položili věnce k pomníku padlých letců druhého odboje na Sutých Březích u Týniště nad Orlicí.

Při příležitosti vzpomínkové akce oslovil jeden z účastníků Josef Uhlíř skauty z Kostelce nad Orlicí a požádal je o převzetí patronátu nad tímto pomníkem.
Tomáš Kytlík, který vede místní organizaci Junáka, považuje tuto výzvu za morální povinnost: „Sám Alois Vašátko, jeden z padlých letců, měl ke skautingu blízký vztah a na Sutých Březích se skauti scházeli již za první republiky.“ Josef Uhlíř je potěšen, že může předat štafetu mladým: „Na chlapy, kteří za nás bojovali, by se určitě nemělo zapomenout.“

K patronátu nad pomníkem patří rovněž jeho fyzická údržba. Tomáš Kytlík rozvádí: „Junák se tímto rozhodnutím přiklání k tradičním hodnotám s přáním obnovit dobrý zvuk slova vlastenectví, které bohužel slyšíme hlavně na fotbalových stadionech.“
(ira)