„Na vybraných lokalitách v rámci přírodní rezervace Zbytka budeme vytrhávat invazní druhy rostlin - netýkavku žláznatou, která vytlačuje původní druhy a snadno se pak šíří dál,“ prozradili mimo jiné v pozvánce pořadatelé.

Bude prý čas i na svačinku a již zmíněnou exkurzi za vzácnými živočichy a případně i rostlinami v rezervaci. Dozvíte se o její historii, vodním režimu, důležitosti ochrany tohoto území pro zachování zdroje vody a různorodosti zdejších organizmů.

Akce se uskuteční od 8.45 do 13 hodin, a to na základě projektu Skautského institutu Patronáty, do něhož se zapojila i Základní škola České Meziříčí a Gymnázium Náchod. Účastníci by se měli vybavit holínkami, repelentem, pokrývkou hlavy, dostatkem tekutin, svačinou, pracovními rukavicemi a hodit se bude třeba i zápisníček.

Přírodní rezervace Zbytka
Rezervace o výměře 79,42 ha byla zřízena vyhláškou Okresního úřadu Náchod v roce 1994 v katastrálním území Bohuslavice nad Metují. Nadmořská výška 257 – 264 m. Přírodní rezervaci (PR) tvoří lužní les a louky v ohybu říčky Dědiny (dříve označované jako Zlatý potok) s výskytem řady zvláště chráněných rostlin a živočichů. Její součástí je jedna z posledních slatin v severovýchodních Čechách, vzniklá na vývěrech alkalických podzemních vod.
/Zdroj: obec Pohoří/