Soutěžit mohou pouze občané Podbřezí, včetně Lhoty a části Chábor a zvaní soutěžící. Každý, kdo přinese půl litru jakékoliv letošní pálenky, se stává soutěžícím a zároveň porotcem. Bude se ochutnávat a posuzovat. Protože účast v porotě je povinná, bez ní nebude vzorek přijat.