O dotaci na nákup strojůZastupitelé jednohlasně 19. listopadu podpořili přijetí dotace.

Někteří z nich měli dříve obavy, aby město kvůli tomu, že jsou předměty koupě vybrány již dopředu, nečekala nemilá finanční sankce.

Většinu z nákladů na nákup štěpkovače, svozového vozidla a kontejnerů pokryje právě dotace. Město se podílí menšinovou částkou.

Jedná se o dotaci pro projekt „Systém pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů na území města Kostelec nad Orlicí" v celkové
předpokládané výši 1.751.112 korun od Ministerstva životního prostředí

Policie totiž zahájila trestní stíhání padesátileté zaměstnankyně městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. „A to pro podezření ze spáchání přečinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě," prozradila tisková mluvčí policistů Ivana Ježková. V případě odsouzení jí prý hrozí až osmileté vězení.

O koho se přesně jedná, policie nesmí specifikovat. Dle dobře informovaných zdrojů Deníku by však mělo být stíhání údajně spojené s nákupem stroje do technických služeb města. Jít mělo konkrétně o štěpkovač, na jehož nákup získalo město dotaci.
K nekalostem mělo dojít v průběhu zadávání zakázky. Součástí zadávací dokumentace byly totiž technické specifikace. A to jak pro štěpkovač, tak pro další stroj – svozové vozidlo – který byl také součástí veřejné zakázky.

Zaměstnankyně, která byla současně předsedkyní hodnotící komise, si měla údajně počínat následujícím způsobem: zadávala technické specifikace tak, aby na úkor jiných soutěžitelů zvítězila jedna konkrétní společnost.

Technická specifikace se vztahovala k jednomu konkrétnímu stroji a daná společnost jí obviněné poskytla v době, kdy se teprve zadávací dokumentace vytvářela. Kromě toho měla tato společnost předat i seznam dalších firem, které měly být zadavatelem osloveny.
Zakázka se připravovala od začátku loňského roku, k machinacím mělo docházet v jeho první polovině. V červenci byly podmínky zveřejněny na internetových stránkách města.

Zastupitelé odsouhlasili přijetí dotace v listopadu, kdy již byly všechny části zakázky vysoutěžené, což je běžný postup. Dobře informovaný zdroj Deníku popsal konkrétní formu, jakou se měla zaměstnankyně úřadu se společností, která nakonec štěpkovač dodala, domlouvat.
Většinou se jednalo o emailovou komunikaci.

V několika případech dokonce měla obviněná, která je úzce spjata s technickými službami města, použít jako podklady pro zadávací dokumentaci materiály, které jí daná společnost přímo poskytla. Nic na nich většinou ani neměnila.
Kromě přesné specifikace a seznamu dalších firem se jednalo také o totožné fotografie. Poslední lednový den loňského roku přesně vymezila zaměstnankyně technické specifikace ke štěpkovači.
Přílohou mailu, který poslala své kolegyni, jež připravovala žádost o dotaci, byly také fotky štěpkovače.

Ty jsou naprosto totožné s těmi, které spolu s přesnou specifikací obdržela zaměstnankyně města a předsedkyně hodnotící komise znovu prostřednictvím nabídky nakonec vítězné společnosti. To bylo dne 13. června 2014. Tedy devatenáct dní před vyvěšením a zveřejněním veřejné zakázky. Zdroj Deníku navíc prozradil, že obviněná, o jejíž praktiky se zajímá policie, má vazby se zástupcem vítězné společnosti. Vazby jsou to pracovní a nepřímé. Daná společnost má totiž spolupracovat s firmou, jejímž současným jednatelem je manžel této zaměstnankyně úřadu.

Podle informací, kterými Deník disponuje, se měla snažit zmanipulovat i další část této veřejné zakázky. Tedy tu, která se týká nákupu svozového vozidla.
S další, tentokráte jinou firmou, si měla „slaďovat" technické specifikace stejným způsobem. Měla také trvat na zařazení dané společnosti do soutěže. K tomu však nedošlo. Údajně proto, že byl tlak obviněné zaměstnankyně nepřiměřený a vzbudil podezření.
Odbor správy majetku města proto zadávací dokumentaci k nákupu vozidla změnil, a to bez vědomí obviněné ženy.
Deník se ptal na vyjádření starosty města Františka Kinského. „S celou záležitostí jsem neměl šanci se seznámit, a tak se k věci ani vyjádřit nemohu," řekl minulý týden.
Již dříve se však nechal slyšet, že v obdobných případech ctí presumpci neviny.