„Několikaleté úsilí se vyplatilo a rozum nakonec zvítězil. Místní komunikace budou nyní ve správě institucí, kterým z logiky věci náleží. Pro město to znamená, že se bude moci konečně zapojit do dotačních programů na opravu místních komunikací a také se například pustit do revitalizace zelení a podobně,“ uvedl krajský hejtman Martin Červíček.

Vamberk převzal do své správy poslední z vyřazených úseků bývalé silnice první třídy číslo 11 vedoucí od kruhového objezdu v Doudlebách nad Orlicí po vamberecké Lützowovo náměstí, jehož součástí je historický kamenný most přes řeku Zdobnici.

Po více než deseti letech od dokončení obchvatu Vamberka se tamní radnice dohodla s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) a krajem o novém majetkovém uspořádání silnic ve městě. Umožní to jejich efektivní správu a obnovu.Po více než deseti letech od dokončení obchvatu Vamberka se tamní radnice dohodla s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) a krajem o novém majetkovém uspořádání silnic ve městě. Umožní to jejich efektivní správu a obnovu.Zdroj: Královéhradecký kraj

Město zároveň s Královéhradeckým krajem uzavřelo komplex smluv o smlouvě budoucí, na základě kterých komunikace přejde do vlastnictví kraje jako silnice třetí třídy. Tím vznikne ucelené napojení silnice číslo 3193 z Rychnova nad Kněžnou přes Roveň na Husovo náměstí ve Vamberku na silnice první třídy.

Výměnou za to převede kraj na město stávající silnice třetí třídy na území města, tedy silnice číslo 3194 z Pekla do Libštejna a úsek silnice 01115 z Lützowova náměstí na Vyhlídku.

Historická rekonstrukce bitvy na Chlumu u Hradce Králové v roce 1866
Pomník obětem bitvy na Chlumu ohrožují nájezdy aut. Ochrání ho betonové zábrany

„Vzhledem k nízkému dopravnímu významu těchto komunikací v krajské silniční síti budou tyto krajské komunikace nově zatříděny jako místní komunikace, což nám umožní jejich obnovu. Zejména v případě úseku silnice vedoucí k Vyhlídce, tedy ulice Kollárova, se jedná o důležitou lokální spojnici, jejíž oprava bude mít nejvyšší prioritu,“ doplnil starosta Vamberka Jan Rejzl.

Uzavřením souboru smluv došlo k naplnění historických závazků města vůči ŘSD přijatých v souvislosti s výstavbou obchvatů a logickému definitivnímu uspořádání silniční sítě v majetku města i kraje, které umožní jejich efektivní správu a obnovu.