Cesta na turisty oblíbené místo Orlických hor se otevřela v sobotu 28. října, zatím v režimu předčasného užívání. Od otevření se na komunikaci II/311 z Deštného v Orlických horách na Šerlich už stalo hned několik kolizí. Podle některých řidičů je silnice příliš úzká, nedostatečnou šířku zkritizoval například i starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

V současnosti na silnici finišují vícepráce, které podle Královéhradeckého kraje přispějí ke zlepšení průjezdu. Například zde vzniklo 21 zpevněných ploch rozšiřujících silnici do výhyben a na sedmi místech došlo k úpravě svodidel.

Z cesty ze Šerlichu.
Na silnici na Šerlich přibudou zpevněné výhybny. Bude bezpečnější, říká hejtman

Silnice je stále ve zkušebním provozu, kraj by měl stavbu převzít od zhotovitele v pondělí 4. prosince. Kraj kontrolní jízdu na 1. prosince připravil právě jako součást dokončovacích prací na silnici.

Co podle kraje zkušební jízda autobusu ukázala? „Zpevněná asfaltová část není v žádném místě užší, než byla silnice před rekonstrukcí,“ trvá si na svém hejtmanství. Jelikož silnice vede horským terénem, ze strany řidičů je podle hejtmanství nutná obezřetnost a ohleduplnost vůči stoupajícím vozidlům, nejvíce pak autobusům a sypačům.

Kompletní shrnutí situace podle kraje:

  • Silnice vede horským terénem, kde je z jedné strany strmý svah a z druhé zářez se svahem, který musí být odvodněn tak, aby voda nepoškodila konstrukční vrstvy komunikace a nesnižovala tím únosnost a životnost vozovky.
  • Na podobných silnicích v horách je o to více nutná ze strany řidičů obezřetnost a ohleduplnost vůči stoupajícím vozidlům, nejvíce pak autobusům a sypačům.
  • Zpevněná asfaltová část není v žádném místě užší, než byla silnice před rekonstrukcí.
  • V současné chvíli finišují vícepráce, které přispěly ke zlepšení průjezdu.
  • Vzniklo 21 zpevněných ploch rozšiřujících silnici do výhyben v obloucích. Některá místa tvoří plochu před točkou, kde je možné vyhnutí a počkání, než točku opustí vozidlo.
  • Na sedmi místech došlo k úpravě svodidel. Tam, kde to bylo možné, byla svodidla osazena dále od asfaltové konstrukce. Následně došlo ke zpevnění krajnice ve větší šířce.
Práce na svodidlech na silnici na Šerlich.
Práce na zrekonstruované silnici mezi Šerlichem a Deštným skončí tento týden
  • Pro další zvýšení bezpečnosti provozu v tomto horském úseku kraj jedná s policií a silničním úřadem o návrhu souboru opatření v rámci svislého dopravního značení.
  • Dochází ke koordinaci řidičů sypačů a autobusů tak, aby se reálně na trase nesetkaly. Dispečink zároveň sleduje aktuální stav ošetření vozovky a hlásí průběžně stav řidičům autobusů. Řidiči sypačů sledují skrze mobilní zařízení aktuální polohu autobusů pomocí aplikace IREDO.
  • Na trase probíhá zimní údržba pomocí inertního materiálu. V současné době probíhá jednání s CHKO Orlické hory o možnosti solit vozovku na této trase.
  • Silnice je ve zkušebním provozu, kraj by měl stavbu převzít od zhotovitele v pondělí 4. 12.
Zdroj: KHK