Uzavírka potrvá od 22. do 24. října, a to pouze v místě překopu u bývalé požární nádrže.