Silnice přes hráz Broumaru směrem na Semechnice se otevře ve středu. Stavba ale zatím nemá kolaudaci. „Náročná oprava tělesa hráze rybníku Broumar, která začala letos na jaře, se blíží ke konci. Nejočekávanější událost – zprůjezdnění silnice na Semechnice nastane 1. listopadu. Do kolaudace celého díla se bude jezdit v režimu průjezdu stavbou. Zbývá ještě dodláždit chodníky a provést úpravy okolního terénu,“ informuje město Opočno v posledním čísle svého zpravodaje.

Kolumbárium v Opočně procházelo od letošního jara rekonstrukcí.
Záměna uren v kolumbáriu? Šíříte poplašnou zprávu, oponuje tajemnice Opočna

Původně měly práce skončit do 8. října. Opravu hráze rybníku Broumar ovšem zkomplikovalo nestabilní podloží v místě bezpečnostního přelivu, které neodhalil ani geologický průzkum. Bylo třeba konstrukci doplnit o železobetonovou podkladní desku.

Podívejte se, jak to u Broumaru vypadalo v červnu:

Zdroj: Deník/Jana Kotalová