Je to už měsíc, co se přes rychnovský region přehnala nečekaná průtrž mračen, která s sebou přinesla vlnu zkázy. Kromě mnoha domů zůstaly po bleskové povodni poškozené i silnice, které jsou pro některé obce přímo životně důležité. Jak to bude s jejich opravou, však zatím zcela jasné není.

Nejhorší situace panovala v Javornici, kde voda valící se z polí brala vše. Stržen byl také kus svahu a silnice, která dolní částí obce vede. Nyní je sice průjezdná, ale jen s opatrností. „Zatím nevíme, jak to přesně bude. Od Správy a údržby silnic máme předběžný příslib, že by se to do zimy mělo opravit. Teď by se mělo uskutečnit jednání,”říká starosta obce František Dušánek.

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, v jehož majetku se komunikace nachází, to však vidí trochu jinak. „Pokud se nějaké práce uskuteční, pak se bude jednat o údržbové činnosti. Silnici je třeba generálně opravit, a to je běh na dlouhou trať. Pokud se o tom bude uvažovat, tak až v rozpočtu na příští rok,” uvedl výrobní náměstek Petr Zima.

Jiná situace však panuje v Rybné nad Zdobnicí. Tady je kvůli poničené vozovce část obce odříznuta od světa. „Nemůže do dolního konce zajíždět autobus a velmi obtížně se tam dostává i svoz odpadu. Pokud se to do zimy nespraví, bude to velký problém,” říká starostka Marie Valášková.

Podle Zimy je v Rybné situace opravdu vážná a v tomto případě se na co nejrychlejší opravě již pracuje. Podle všeho by se snad měla silnice zpevnit a zprůjezdnit, než napadne sníh. „V Rybné se jedná o silnici, která je jedinou příjezdovou komunikací ve spodní části obce, což je zásadní rozdíl od Javornice, kde je příjezd ze dvou stran,” objasnil Zima.

Třetím zdevastovaným úsekem byla silnice vedoucí z Pekla do směrem na Hradisko. Jen několik málo dní po povodni už Jiří Mazúch, starosta Vamberka, pod nějž obec spadá, věděl, že situace bude zlá. Silnice patří městu a tak se musí o rekonstrukci postarat samo. „Práce už byly zahájeny. Vybraly se příkopy a vykácely porosty, které bránily pracím. Samotná oprava začne záhy a měla by být do 20. října hotová,” objasnil Mazúch.

Město však muselo rychle ve svém rozpočtu najít 600 tisíc a dalších 300 je blokováno z původně jiných oprav. „Jedná se o peníze určené na stavbu chodníku. Uvidíme jak vše dopadne, jelikož jsme požádali kraj, zda by nám nevypomohl a tři sta tisíc nezafinancoval,” dodal Mazúch.