„Kraj svůj majetek systematicky modernizuje a zhodnocuje. Je dobře, že investice se netýkají pouze nemocnic, škol nebo zařízení sociální péče, ale dostalo se i na zázemí silničářů, které bylo v opravdu velmi špatném stavu. Pracovníci připravující techniku, která nám všem umožňuje bezpečné cestování za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, si bezpečné a důstojné prostředí zaslouží,“ říká radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy a majetku.

„Výstavbě předcházela částečná demolice budovy v havarijním stavu, což vyšlo na 1,2 milionu korun. Samotné stavební práce, jejichž součástí bylo také zateplení fasády a střechy stávající budovy včetně osazení nových oken a modernizace vytápění, vyšly na 26,4 milionu korun včetně DPH,“ doplňuje náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.

Dotace z evropských zdrojů by měla dosáhnout čtyř milionů korun. Nové zázemí se budovalo od října roku 2020.