V roce 1969 došlo k zakoupení památkově chráněného domku čp. 121 u náměstí. Byla nutná rekonstrukce a k otevření tohoto nádherného sídla s empírovým průčelím došlo dne 6.12.1970. Vznik této původně dřevěné stavby se datuje již k roku 1808 a nádherný tyrolský dub zasazený původním majitelem v roce 1890, ji zdobí dodnes a navíc – vytváří příjemné prostředí pro letní posezení…

Takové místo nenašel bys světa kraj, je to náš „milý domeček" jak všichni návštěvníci klubu říkají… O pestrou kulturní a společenskou činnost se stará výbor klubu důchodců včele s Ladislavem Morávkem, sluníčkovým člověkem, a dalšími sympatickými lidmi – Františkem Bízou, Miladou Červinkovou, Jaroslavou Doležalovou, Jiřinou Farskou, Josefem Kovaříčkem a Jiřím Pavlíčkem.

Výbor se schází jednou za měsíc, spolupracuje s městskými orgány, např. s Městským úřadem v Týništi nad Orlicí, s Městskou knihovnou, ZUŠkou a pořádá různé besedy,výstavy, posezení, oslavy jubilantů… Donedávna dokonce ještě fungovala seniorská kapela, která zpestřovala přátelská posezení.

Již při založení klubu vznikly pravidelné „ Kulturní úterky". Je to krásná tradice, která se neustále prohlubuje a zdokonaluje. Promítají se zde krátké filmy,při různých besedách sem zavítají zástupci města, Kulturního centra, lékaři, spisovatelé, cestovatelé… Klubovna je dnes vybavena televizí a videem a je otevřena každé odpoledne od pondělí do pátku.

Sídlo Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí

Oslava tohoto nádherného kulatého výročí vzniku Klubu důchodců započala 16.10. odpoledne shlédnutím výstavy v klubovém domě a pokračovala v kulturním domě v Týništi nad Orlicí, kam přišli i pozvaní hosté: starosta Jaroslav Matička, Pavel Plašil – ředitel ZUŠ,  ředitelka Městské knihovny – Jarmila Vašátková , zástupkyně Českého červeného kříže – Milena Herellová, zástupce Krajského klubu důchodců – Růženka Rýdlová, ředitelka Geriatrického centra – Marie Vacková, zástupci Klubu důchodců z okolních měst, vedoucí Kulturního domu Libor Stolín, nechyběl ani Karel Procházka –  bývalý předseda klubu, zvaný „Karlíček" a další pozvaní hosté…

Ladislav Morávek přivítal všechny přítomné a hned navodil příjemnou atmosféru v celém sále. Ředitel ZUŠ Pavel Plašil nás pak provázel skvělým koncertem, který připravili společně se Slávkem Klecandrem a se svými svěřenci.

Byla radost se zaposlouchat do známých filmových melodií, např. Princezna ze mlejna… Byl to prostě zážitek… s mladými nadanými hudebníky. Následoval další kulturní program včetně poděkování za činnost v klubu a předání diplomů.

Asi nebudete věřit – průměrný věk v tomto klubu je 82 let a všichni jsou duchem mladí …no prostě – pozitivní přístup k životu udělá hodně…   V. Valentová

Padesát let Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí

Sídlo Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí