Výstava je součástí prohlídky a tematicky doplňuje sbírku loveckých exponátů dovezených z Afriky a Ameriky mezi lety 1901-1906. Koná se v rámci prohlídek I., II. a III. okruhu a potrvá do konce října.

Mapuje cesty majitele Opočna Josefa Colloredo-Mannsfelda, který podnikl v letech 1901 až 1902 dvě výpravy do Afriky a v letech 1904 až 1906 dvě do Severní Ameriky.