„Předpokládáme, že v celé naší oblasti Rychnovska docházelo ke vzniku Místních spolků Československého červeného kříže v období od února 1919 do června 1920. Protože chceme v příštím roce důstojně oslavit devadesát let od vzniku Místního spolku ČSČK v Rychnově n. K., obracíme se na obyvatele, zda nám nezapůjčí vše, co je spojeno s historií Červeného kříže v našem regionu,“ uvedla ředitelka úřadu oblastního spolku ČČK Olga Rohrová, která věří, že se v domácnostech zachovalo něco z historie, ať už to jsou tiskopisy, legitimace, průkazky, odznaky, kroniky, fotografie a jiné.
„Cokoliv nám bude velmi milé, vše poctivě vrátíme. Pracujeme ve spolupráci i s obcemi, archivem, a přesto spoléháme, že u občana nalezneme největší poklady z historie. Věřím, že se nám podaří s vaší pomocí připravit důstojné oslavy vzniku i v našem regionu v červnu příštího roku,“ dodala .
Oblastní spolek ČČK v Rychnově n. Kn. má kancelář ve II.patře Národního domu a kontakty: telefon 494534896, 603496644, adresa Panská 79, 51601 Rychnov n. K., e.mail cck.rychnov@seznam.cz nebo rychnovnk@cervenykriz.eu. (ign)