Za patnáct dní od dnešního dne nabude účinnosti nová vyhláška č.12/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kterou v pondělí jednohlasně schválili přítomní zastupitelé na veřejném zasedání.

Pití alkoholu na veřejnosti je podle prvního článku dokumentu činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Druhý článek vymezuje dlouhým seznamem určená místa.

Město je rozděleno do 10 okruhů, kam patří i okolí městského úřadu, kostel sv. Havla, zámecký park a Poláčkovo náměstí, bývalý hřbitov okolo kaple Proměnění Páně, autobusové nádraží a parkoviště prodejny Lidl, ulice Jiráskova k bývalým kasárnám, parkoviště u koupaliště a komunikace k Ivanskému jezeru, ale i altánek a okolí městské části Sibiř.

Jaromíra Dostálová a Karel Skrbek ze sídliště Trávník 1 tuto iniciativu po vzoru Ústí nad Labem vítají. „Vidíme z paneláku na park u kaple a tam mládež popíjela velmi často,“ shodli se Rychnováci.