O novinkách informovalo město Kostelec nad Orlicí. O Seykorově parku bylo hodně slyšet loni v zimě, kdy při rekonstrukci ohradní zdi parku bagr odhalil výjimečně zachovalý kamenný sklep, jehož stáří archeologové odhadují až do 16. století.

Z historie parku

Park v Kostelci založil počátkem 20. století průmyslník František Seykora, který ve městě vedl koželužnu. „Původně na tomto místě tábořili Romové a kočovníci, poté průmyslník Seykora pozemky vykoupil a zřídil se zde dendrologicky bohatý anglický park s hladovou zdí. V jihozápadní části byly skleníky, alpinum a studna. František Seykora majetek odkázal městu,“ uvádí se v územní studii Seykorova parku.

Průmyslník nechal obklopit park vysokou ohradní zdí z pálených cihel, které se říkalo Hladová zeď. „Stupňovitý okraj připomínal zeď na Petříně. Zeď byla postupně rozebírána a zbořena. Seykorovu parku se také říkalo park kultury a oddechu. V roce 1935 se park stal centrem Krajinské hospodářské výstavy celého Podorlicka, byly zde umístěny i výstavní pavilony, zůstal zde hudební pavilon (altán), kde se dřív tančilo,“ píše se dál v územní studii.