Na třídenní kongres se přihlásilo 150 účastníků z celé republiky i Slovenska. Pedagogové, zdravotníci, sociální pracovníci si vyslechnou přednášky právníků, psychologů a sexuologů.

"Je-li ředitel školy osvícený, ví, že sexuální výchova je nesmírně potřebná. Pokud se některý problém přikrývá rouškou mlčení a tabuizace, je to vždycky kontraproduktivní," uvedl Uzel. Přiměřeně věku mají rodiče a učitelé sexuální výchovu s dětmi probírat už od mateřské školy, míní.

Dodal, že by mohla výuku na školách zlepšit například slovenská učebnice, která je podle něj velmi kvalitně zpracovaná. Nepřednáší jen fakta, ale formou pracovních listů děti zasvěcuje do problematiky nechtěného těhotenství, pohlavních chorob, menstruační hygieny, prevence sexuální trestné činnosti či tolerance k sexuálním menšinám.

"V pracovním listě například děti popíší, jak by se zachovaly, kdyby se potkali s člověkem HIV pozitivním. Napíší, co o nákaze vědí a jak se jí bránit," uvedl Uzel, který doufá, že bude možné získat na překlad a vydání učebnice dotaci.

V současné době školní reforma dává školám větší volnost. Školy se nemusejí přísně držet centrálně nadiktovaných stanov. Sexuální výchova v rámci předmětu Výchova ke zdraví má tak na školách různé podoby.

"Naše učitelky prošly řadou kurzů a konferencí. Sexuální výchovou na naší škole prošli i mí synové a určitě nemají žádný problém," řekl ředitel Základní školy Dr. Malíka v Chrudimi Zdeněk Brož.

Na Základní škole Štefánikova učitelka pro žáky pořádá více besed, využívá interaktivních webových stránek, řekla ČTK zástupkyně ředitele Naďa Dvořáková.

"Na rodičovském sdružení pedagožka rodičům vysvětlí témata, která budou děti probírat. Rodiče by například z náboženských důvodů mohli mít výhrady k výkladu o interrupci nebo antikoncepci. Pokud ale vím, rodiče zásadní připomínky dosud neměli," uvedla Dvořáková.

Podle Světové zdravotnické organizace se asi 30 procent učitelů nehodí pro výuku sexuální výchovy, protože k ní mají osobní averzi, uvedl Uzel. Ředitel Základní školy v Litomyšli Pavel Jirsa k tomu dodal, že mají zásadu odpovědět žákům na jakoukoliv otázku.

"Ale vedeme je k tomu, aby se neptali na učitelovy osobní zkušenosti, to musí pochopit. Puberťáci mají tendenci klást provokativní otázky, což zejména starší učitelky dříve odrazovalo," uvedl Jirsa.