Drtivá většina z téměř dvousetmilionového rychnovského rozpočtu půjde na běžné výdaje spojené s fungováním města. S výjimkou rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Rovni se o investičních akcích nedá příliš mluvit.

„V letošním roce chceme opravit sítě v úseku od základní školy v Rovni k Peklu nad Zdobnicí. Tuto akci si vynutila plánovaná rekonstrukce tamní vozovky ze strany Královéhradeckého kraje," vysvětlil Jan Skořepa, starosta Rychnova nad Kněžnou. Z odhadovaných sedmimilionových nákladů by ale v letošním roce měla být hrazena pouze část. „Dodavatel musí splnit podmínku, kterou je rozložení plateb do několika následujících let," dodal starosta. K vodohospodářským investicím patří ještě rekonstrukce česel, která si vyžádá více než milion korun.

Přes půl druhého milionu půjde na opravu chodníků nebo výstavbu nových a stejná částka je vyčleněna i na opravu poškozených vozovek. To je případ ulice Pod Kaštany nebo silnice v Lipovce, kde by opravy měly začít již v těchto dnech.

Zatím nejsou známy částky, za které by měly být realizovány některé vypsané zakázky. To je případ plánovaného skateparku nebo dalších zpomalovacích retardérů. Ty jsou plánovány na Sokolovské v křížení s ulicí Hrdinů odboje, na Svatohavelské při vjezdu do náměstí, Palackého na výjezdu z náměstí, v Kolowratské a Balbínově.

„Teprve uvidíme, za jakou částku se nám podaří tuto zakázku vysoutěžit. Možná pak nedojde k realizaci všech plánovaných retardérů, ale pouze některých," poznamenal Jan Skořepa. K potřebné opravě základní školy v Kolowratské ulici ale v letošním roce nejspíše nedojde. Špatný stav budovy si vyžádá několikamilionovou investici, na níž nejsou v současné době potřebné finance. Dílčí opravou tak prošla pouze školní budova Na Láni.

Z nového vozidla se mohou v současnosti těšit městští policisté, kteří nově zajíždějí například do nedaleké Solnice. Na její přítomnost vyčlenilo menší z měst ve svém letošním rozpočtu 300 000 korun.

Ani zde ale výraznější investice neplánují. „Oprava kanalizace v ulici V Zástruží nás vyjde asi na jeden a půl milionu korun, ale práce se již chýlí ke konci. V příštím roce zde pak bude nutné opravit i vozovku," uvedl Ladislav Kubíček, starosta Solnice.

Do dvou milionů by se měla vejít na letošek plánovaná rekonstrukce vozovky v Barvířské ulici, kde se kanalizace opravovala v předešlém roce. Na ni ale nejspíše dojde až ve třetím kvartálu.

Pokud by se podařilo část vyčleněných prostředků ušetřit, mohla by radnice přistoupit i k výstavbě potřebných parkovacích ploch. Návštěvníci zdravotního střediska by se ale do konce roku měli dočkat nového výtahu za půl milionu korun.

Do jiných investic se zatím radnice pouštět nechce, protože si vytváří rezervy na očekávané budoucí výdaje. Starosta totiž připouští, že ne u všech položek na seznamu obecního majetku je situace ideální.

„Například kulturní dům není v příliš dobrém technickém stavu a nevíme, kdy budeme přinuceni k nějaké nákladnější opravě," vysvětlil důvody úsporného přístupu Ladislav Kubíček.

Největší letošní akce v obou městech

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

- letos bude hrazena část ze 7 milionů určených na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Rovni

- více než 1 milion si vyžádá oprava česel u čistírny odpadních vod

- na obnovu vozovek půjde 1,5 milionu

- za 1,6 milionu se vyspraví chodníky nebo postaví nové

SOLNICE

- oprava kanalizace v ulici V Zástruží si vyžádá 1,5 milionu korun

- do 2 milionů by se měla vejít rekonstrukce vozovky v Barvířské ulici

- výtah pro zdravotní středisko by se měl postavit za půl milionu korun