Zároveň dál v celém kraji platí zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě. Při nedovoleném rozdělání ohně mohou dostat fyzické osoby pokutu až do výše 15 tisíc korun.

Pokud by kvůli této činnosti vznikl požár, může to být pokuta až do výše 25 tisíc korun. Vznikne-li pak vlivem požáru větší škoda, může být jednání osoby vyhodnoceno jako trestný čin.