Vzpomínkové mše za Václava Antonína Dobrzenského se zúčastnil i ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

 

 

Potštejn/ Zástupci šlechtických rodů žijících v České republice, včetně současného ministra zahraničí Karla Schwarzenberga se sešli v sobotu v kostele svatého Vavřince v Potštejně, aby uctili při společné mši památku svého příbuzného a přítele Václava Antonína Dobrzenského.

Ten zemřel před čtyřmi lety v Římě, ale byl posledním z rodu Dobrzenských, jimž potštejnské panství do roku 1945 patřilo, a který se na místním zámku v roce 1943 narodil.

Iniciátor celé vzpomínkové akce – bratr Harry – se rok po válce narodil už v Praze a jen o několik málo let emigrovala celé rodina Dobrzenských do zahraničí. Harry Dobrzenský však podle vyprávění pamětníků a maminky na bratrovo narození vzpomíná: „I když byla válka, narození Václava byla veliká sláva. Hrála prý muzika, zpívalo se.“ Sám Potštejn příliš nezná, ale uznává velké pokroky, které se tady dějí: „Jsem velice vděčný, že zámek patří manželům Nováčkovým. Jsou to skvělí a čestní lidé, proto jsem se rozhodl vzpomínkovou mši za bratra společně s nimi uspořádat. Trvalo mi to dlouho, protože ty návraty nejsou snadné,“ vypráví Harry Dobrzenský, který češtinu skvěle ovládá.

Mše se zúčastnil nejen on, ale i jeho žena Giada a syn Antony, který zavzpomínal v angličtině. Mše, kterou celebroval biskup Královéhradeckého kraje Dominik Duka, se zúčastnil i velkopřevor řádu maltézských rytířů – jejichž byl Václav Antonín členem – Fra' Karel Paar, příbuzensky spřízněný Karel Schwarzenberg, František Kinský, Adam Bubna z Litic a rozsáhlá rodina rodu Czerninů.

Biskup Duka zmínil při mši především vlastnosti, kterými Václav Antonín vynikal – čest, vztah k rodině a statečnost