Historický snímek prozrazuje, že v domě čp. 129, který stojí na dnešním Kupkově náměstí, měl firmu hostinský Josef Novák (hostinec, sklad a prodej lihovin). Letopisecká komise se však při svém pátrání dostala trochu dál do minulosti.

Matrika z roku 1850 uvádí v tomto domě řezníka Františka Wenigra. František Weniger figuruje i na dokumentech z odboru výstavby Městského úřadu Opočno, je zmiňován také v městské kronice, a to v souvislosti s opočenskou Měšťanskou Besedou: „Zpočátku byla Beseda v hostinci Frant. Wenigera, v č.d. 129," uvádí zápis z roku 1863. Nutno říci, že spojení živnosti řeznické a hospodské bylo dříve běžné. Wenigrův hostinec je uváděn i na mapě z roku 1900.

Zmizel znenadání

V adresáři z roku 1901 však pan Weniger nefiguruje ani jako řezník, ani jako hostinský. V této souvislosti je zajímavá vzpomínka jedné pamětnice, které prý maminka říkala, že pan Weniger svoji živnost propil. To by bylo vzhledem k oboru, ve kterém podnikal, docela možné.

Pohlednice, která v domě uvádí hostinského Josefa Nováka, je údajně z roku 1903, ale v matrice z roku 1905 je už v domě čp. 129 uveden hostinský Josef Janeček. Že by podnikali společně? To se nestávalo. Nebo se v rychlém sledu vystřídali? To se zatím neví, jisté však je, že jako hostinec sloužil dům hodně dlouho. Pak však přichází „sladká" změna, a to doslova. Z hostince se stává cukrárna. Kdy to bylo, zatím známo není, ale je jisté, že minimálně v roce 1913. Tehdy je totiž v časopise Silvestrovská kudla, který v Opočně vycházel, jmenován Antonín Špůr, cukrář.

Místo masa čokoláda

Z reklam, které archivuje letopisecká komise, je znám i jeho sortiment: prvotřídní výrobky cukrářské, čokolády, bombony, zavařeniny, ovocné šťávy, medoviny, zmrzlina, mražená káva a denně čerstvé pečivo! Díky informacím od paní Špůrové známe i vnitřní uspořádání  – v přední místnosti fungovala cukrárna, v zadní byla kuchyň a přípravna.

Špůrovi zde provozovali cukrárnu až do znárodnění. Rok, kdy cukrárnu převzal stát, znám není, cukrárna tu však fungovala až do roku 1991. Pak zde byla provozovna s drobným spotřebním zbožím spolu s drogerií a potřebami pro domácnost. Později prodejna P a P, která tu měla prodejnu oděvů a v roce 1996 rozšířila prodej i do zadní místnosti. Dnes v domě najdete prodejnu drogerie a oděvů.