Městys se snaží docílit toho, aby se každý občan dostal tam, kam potřebuje bez jakýchkoliv komplikací.

Budova, kde sídlí místní knihovna a také je v ní „hasičárna", by se měla ještě v tomto roce zateplit a zastupitelstvo tu má v plánu také vytvořit bezbariérový vstup.

Knihovna bude 
lépe přístupná

Ten by měly využívat zejména starší lidé.

„Do knihovny chodí velmi hodně seniorů. V tuto chvíli je ale přístup do budovy pro méně pohyblivé osoby hodně náročný, proto plánujeme bezbariérový vstup a dveře přímo z chodníku," vysvětluje starostka Častolovic Jarmila Novohradská.
O tom, zda se plánované investice na budově opravdu uskuteční, ale rozhodne teprve dotace. Bez ní se totiž stavební akce nerozjedou.
O dotaci už městys požádal, teď  jen čekají na rozhodnutí.

Oprava budovy knihovny a hasičské zbrojnice by měla vyjít na 1,6 milionu. Ze stavebních akcí plánují zateplení celé budovy  a vytvoření nového a lépe přístupného vstupu.

„Okna jsme na budově městské knihovny už vyměňovali, stejně tak na obecním úřadě," dodává starostka Jarmila Novohradská.
V Častolovicích ale také plánují zateplení obecního úřadu, to by mělo vyjít na milion a půl. Také o tom ale rozhodne teprve dotace.

Pokud vše půjde dobře, tak podle slov starostky by chtěli všechny plánované stavební akce  stihnout zrealizovat do říjnových voleb.
Bezbariérový vstup do knihovny však není jedinou novinkou, kterou by chtěl městys pomoci seniorům v pohybu.

V plánu totiž mají také nainstalovat schodovou sedačku k úřadu městyse.
„V druhém patře úřadu se nachází galerie. Pro starší lidi jsou však schody mnohdy nepřekonatelnou překážkou. Už se nám několikrát stalo, že účast na akci raději vzdali, protože by se nahoru nedostali," potvrzuje starostka Častolovic Jarmila Novohradská.
Sedačka by měla pomoci nepohyblivým lidem, aby se v klidu dopravili až do druhého patra úřadu městyse. Zde se poměrně často pořádají různé přednášky v Galerii Antonína Hudečka.

Nákup sedačky a její nainstalování přijde městys na částku více než tři sta tisíc korun. I na tuto investici by chtěli získat alespoň částečnou finanční pomoc díky dotaci. Pokud se tak ale nastane, zaplatí schodovou sedačku ze svého rozpočtu.

„Takovouto novinku bych jistě uvítal. Již několikrát jsem se byl v častolovické galerii podívat, ale vyšlapat ty chody, mi dělá opravdu potíže. Naštěstí je ještě vyjdu, jsou ale i tací, kteří se kvůli tomu do patra nedostanou," prozrazuje Pavel D. z Rychnovska.
Tato investice jistě pomůže nejen obyvatelům Častolovic, ale i lidem z okolí, kteří sem často zavítají.