Setkání se zúčastnilo více než třicet členů klubu, a protože byl právě Mezinárodní den žen, předal nejvyšší představitel kraje všem přítomným seniorkám růži.
Lubomír Franc v krátkosti informoval o prioritách hejtmanství v sociální oblasti a na oplátku se dozvěděl o činnosti velice agilního společenství kosteleckých seniorů.

„Pro vzácné hosty jsme připravili za klub Pohoda celou řadu informací. Odvezli si skládačku obsahující důležitá data a fotografie z klubových akcí, dále propagační materiál o městě, Novém zámku a akcích u příležitosti letošního 700. výročí Kostelce," řekla k průběhu vedoucí klubu Miroslava Nováková.

Návštěvě krajské delegace byl přítomen starosta Kostelce nad Orlicí František Kinský a mezi hosty nechyběl Josef Lukášek, krajský radní, který má v gesci sociální sféru. Vzhledem k tomu, že je také autorem několika pohádkových knížek, dodržel předem daný slib a uvedl dvě pohádky „pro babičky". Na řadu přišla i pohádka o čertech, k níž Miroslava Nováková poznamenala: „Bylo to docela stylové, protože v tu chvíli se venku doslova čerti ženili." Přes venkovní nepohodu však dle jejích slov proběhlo setkání ve velice přátelské a příjemné atmosféře.  (ehl)