Jak jde čas s týnišťským nádražím aneb co se splnilo a co se jen slibujeROK 2011
Už tehdy se vážně mluvilo o plánované rekonstrukci nádražní budovy. Dráhy chtěly začít s kompletní přestavbou ještě v tomto roce, avšak upozorňovaly, že vše bude záležet na penězích. Na nich to nakonec ztroskotalo a k rekonstrukci se vůbec nepřistoupilo. Jediným „hybatelem" osudu nádraží se stalo město, které přestavělo kompletně přednádraží.

ROK 2012
Koncem roku se objevují informace o postupném dokončování projektu na rekonstrukci nástupišť, která je v režii Správy dopravní a železniční cesty (SŽDC). S výstavbou by se mohlo dle zdrojů začít v roce 2014. K rekonstrukci budovy však zatím České dráhy mlčí.

ROK 2013
Rekonstrukce drážních budov se vzdaluje realitě. Česká dráhy a Správa dopravní a železniční cesty se dohaduje o vlastnictví objektů a tedy i skutečnosti, kdo rekonstrukci za desítky milionů provede. Odhadovaná cena je kolem 30 milionů.

ROK 2014
Cestujícím se blýská na lepší časy. Alespoň částečně. V letošním roce by měla být dokončena rekonstrukce nástupišť, minimálně toho prvního. V současnosti se buduje nový podchod. Vzniknout by mělo i nové sociální zařízení.

Tyto zvuky jsou slyšet v posledních dnech na týnišťském nádraží. Bourá se tu totiž část hlavní budovy – bývalé čekárny, prodejny jízdenek a restaurace. Na jejich místě bude brzy stát podchod, který cestující dovede k vlakům.

Pasažéři, kteří přes nádraží cestují, v této chvíli větší změny nezaznamenali. Na nástupištích se totiž zatím nepracuje. Letos by na řadu podle informací Deníku mělo přijít první z nich.

Radost z toho mají všichni cestující. Nastupování do vlaků je totiž nesnadné. Pro seniory či matky s kočárky dokonce velmi těžké. Nástupiště tu totiž téměř chybí.

Tvoří je jen nezděné valy. Vyhoupnout se do vlaku je proto pro lidi občas velkým problémem.
Ten však vnímají někteří cestující i jinde. A to v řešení, které by jim paradoxně mělo pomoci. Bojí se, jak bude vypadat právě budovaný podchod. „Především pro seniory by to mohlo být složité. Kolik jich pojme výtah? Jak budou stíhat vlaky?" ptá se například jedna ze seniorek.

Obavy mají někteří cestující především z toho, jak bude vypadat průchod podchodem. Senioři, kteří mají problém s pohybem, budou moci využít výtah. Stejně tak matky s kočárky. „Jenže, kolik se jich do výtahu vejde," ptá se důchodkyně, která na nádraží provozuje stánek se zmrzlinou. Prozradit své jméno nechce. „Netoužím na stará kolena po popularitě," směje se.

Z oprav má radost, místo podchodu by však raději viděla zvýšená, upravená nástupiště. Prý podobná, jaká mají například na nádraží v Náchodě. Důchodkyně ví o čem mluví, na týnišťském nádraží strávila několik desetiletí svého života, bydlela v patře jedné z budov. I její příbytek nyní musel ustoupit rekonstrukci.

„Šla jsem do lepšího," pochvaluje si seniorka, přesto je na ní však vidět, že změny na nádraží citlivě vnímá. Podle svých slov brzy přijde i o stánek se zmrzlinou. Prý jí to ani nevadí, napracovala se totiž dost.

Obavy mají místní také z možnosti, že budou nový podchod využívat bezdomovci. Těch prý na nádraží není zrovna málo. „Jak to tam bude vypadat? Budeme se bát tudy večer a potmě chodit," krčí rameny další cestující.

Práce jsou ale v plném proudu a pokračovat by měly až do 9. července. „Do tohoto data se bude rekonstruovat podchod a první nástupiště. Pro cestující budou připraveny provizorní přechody přes kolejiště. Vlaky budou odjíždět z jiných nástupišť, než je obvyklé, ale to se cestující dozví z provizorního informačního systému," prozradil Marek Illiaš, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Kromě úprav na kolejišti a budování podchodu čeká nádraží i zlepšení stavu sociálního zařízení. To Rychnovskému deníku prozradil tiskový mluvčí Českých drah Radek Joklík. „V rámci této akce budou provedeny i některé práce v budově nádraží. Mimo jiné by zde mělo vzniknout nové sociální zařízení," poznamenal.

To všechny cestující jistě potěší. Znát je to z jejich reakcí na tyto zprávy. „Už aby to bylo hotové, čekáme na to několik desítek let. Je to ostuda," prozradila jedna z nich, Jana Novotná.