Václava Domšová k pořádání olympiády v Praze: „Srdce říká ano, rozum velí jednoznačně ne! Nemáme jistotu, že čeští filutové celou akci nevytunelují.“

 

Je předsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, místopředsedkyní celorepublikového Spolku pro obnovu venkova. Stála i u letošního úspěchu malých obcí v boji o rozpočtové určení daní. Jaké má další plány, názory na olympiádu v Praze? Jak jí pomáhá práce předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory? S čím se na ni může občan obrátit?


Jako běžný občan bych se na Vás mohl obrátit v jakých záležitostech?

Na senátora se můžete obrátit prakticky s čímkoliv. Snažíme se pomoci, když to někde nefunguje, snažíme se věci „postrkovat“. Pravdou je, že si nás mnohdy občané pletou s advokátem, ombudsmanem, Vševědem nebo bývalým stranickým tajemníkem, kterému stačilo zvednout telefon… Senátor ale může posloužit třeba právě tím, že „otevře dveře“ na příslušná ministerstva, úřady… Přesto naší hlavní prací je legislativní proces, zákonodárství a vše s tím spojené. Proto mi velice pomáhají všechny připomínky, podněty i stížnosti, se kterými za mnou občané při pravidelných pondělních senátorských dnech v obvodu přicházejí.

Co považujete za největší úspěch svého dosavadního senátorského působení?

Před pěti lety jsem voličům slibovala, že budu stát na straně venkova a toho se snažím držet. Má práce v tomto směru se týká například výrazného posílení rozpočtů zejména malých obcí v rámci změny zákona o tzv. rozpočtovém určení daní, a to už od 1. 1. 2008. Tomu však předcházela témě tři roky dlouhá diskuse, několik seminářů a veřejných slyšení, které také např. vyústily v podání ústavní stížnosti v této věci, ale i Petice proti diskriminaci venkovského obyvatelstva, kterou jsme organizovali se Spolkem pro obnovu venkova. To vše vytvořilo potřebný tlak a vláda se začala touto problematikou vážně zabývat.

Na můj vkus jdou ale všechny tyto změny příliš ztuha, pomalu a složitými vyjednáváními. Již třetí rok předsedám v Senátu Stálé komisi pro rozvoj venkova, kde o problematice venkova často hovoříme a snažíme se zájmy venkova prosazovat. Věřte, že to není jednoduché. Všechny moje aktivity můžete najít třeba na mých internetových stránkách www.domsova.cz.

Aktuálně se mluví o pořádání olympijských her v Praze. Venkov je proti…

Můj názor je jasný. Ačkoliv srdce říká ano, rozum velí jednoznačně ne! Naše republika je v současné době zadlužena až po uši. Nemáme jistotu, že různí čeští filutové celou akci nevytunelují. Neumím si představit, k čemu pak budou sloužit megalomanské stadiony.

Čeho byste ještě v rámci svého mandátu chtěla dosáhnout?

Venkov nejsou jen starostové a obce jako takové, ale i zemědělství, lesy, životní prostředí, školství, kultura, zdravotnictví a sociální problematika, podnikání, doprava… Takže práce až nad hlavu! Jde mi o zlepšení kvality života na venkově a v tomto směru je to nelehký a hlavně dlouhodobý úkol.

Jak Vám pomáhá mimosenátní činnost v práci senátorky?

Z doby předsenátorské mi zůstalo předsedování v Dobrovolném svazku obcí Region Orlické hory. Ta práce mě vrací takříkajíc zpátky na zem. Například zjišťuji, jak zbytečně složité je čerpání různých dotací, jak přebujelá je byrokracie s tím spojená, jak je těžké jen se zorientovat v jednotlivých dotačních titulech, jak složité je projekty EU nejen dofinancovat, ale zejména předfinancovat atd. Prostě kontakt se starosty z celého mého volebního obvodu (136 obcí) je pro mne velmi přínosný.

Také jsem ještě místopředsedkyní celorepublikového Spolku pro obnovu venkova, docházím na jednání Komory obcí při Svazu měst a obcí atd. atd. Všechno to je pro mou práci velice důležité a podnětné, ale nějak přestávám stíhat… Musím dodat, že za tyto aktivity neberu žádný plat. Mým jediným příjmem je ten senátorský.

Účastníte se řady vesnických akcí…

Ano a moc ráda. Pokud jsem pozvána a čas dovolí, absolvuji i několik akcí za víkend. Hodně fandím dobrovolným hasičům a všem vesnickým spolkům. Jsou to lidé, kteří vesměs hýbou veškerým děním na vesnici a snaží se obohacovat život i těm ostatním. A právě pro ten pravý venkovský život je důležité, aby se lidé scházeli a dobře spolu žili. Co by byla platná vyšperkovaná vesnice, když by tu lidé spolu nemluvili!

Dnes je takový trend, že ve vesnici si postaví nové domy lidé z města a starosta si mne ruce, jak mu budou nové děti chodit do školy, jak se mu posílí rozpočet, ale mnohdy bývá skutečnost jiná. Tito novousedlíci jezdí do zaměstnání do města, děti vozí do školy sebou, postaví si dvoumetrový plot, žádných akcí v obci se nezúčastňují. Pro tu obec v podstatě nejsou žádným přínosem, žijí dále tím městským spotřebním způsobem života.

Neříkám, že takoví jsou všichni. Bude to tak jednu generaci trvat, než si ti lidé zvyknou a pochopí, co to je žít dennodenně na vesnici. Žít na venkově totiž znamená i ctít jiné hodnoty.

 

Vizitka

ing. Václava Domšová

- Není členkou žádné strany.
- Vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Praze (1977-82).
V letech 1982-89 pracovala ve Velkovýkrmnách Smiřice, s. p ., hospodářství Sedloňov jako zootechnik. 1990-94 byla tajemnicí Obecního úřadu v Deštném v Orlických horách. 1994-2002 - starostkou Deštného v O. h.
- Na podzim r. 1989 byla kooptována poslankyní MNV Deštné v O. h., 1994-96 členka Okresního shromáždění, 1994 – dosud - předsedkyně dobrovolného svazku obcí Region Orl. hory, 1995 – dosud – členka rady Euroregionu Glacensis.
- 2002 byla zvolena za volební obvod č. 48 (Rychnov n. K.)
za SNK do Senátu ČR.
- Je předsedkyní stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, místopředsedkyní celorepublikového Spolku pro obnovu venkova.

 

 

PAVEL BEDNÁŘ