Hodnotící kritéria mimo jiné zahrnují společenský život, aktivity občanů, podnikání, obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu. Starosta Pohoří Zdeněk Krafka příjezd komise stále očekává. „Přijdeme na řadu asi až poslední," usmívá se. „Pevně věřím, že hodnocení bude objektivní a nezvýhodní obce s přitažlivými dominantami, o něž se ani nemusí starat. My třeba za sebou máme povodně."

Vítězná obec krajského kola postoupí do kola celostátního, které proběhne na přelomu srpna a září.