Setkání se poprvé zúčastnilo sedm nových starostů, kteří vzešli z listopadových komunálních voleb – Leoš Ševc (Bystré), Radka Železová (Očelice), Šárka Škrabalová (Opočno), Zdeňka Seidelová (Přepychy), Petr Jirásek (Sněžné), Milan Hlavsa (Val) a také Gabriela Prýmusová (Bačetín), jež stála v čele obce už v závěru minulého období.

Na programu jednání byla bezpečnostní situace a požární ochrana ve správním území Dobrušky i v celém okrese. Dále se starostové seznámili s návrhy nové legislativy pro obce, stavem příprav suchého protipovodňového poldru v Mělčanech, ale i průběhem projektu meziobecní spolupráce.

K jednotlivým bodům se vyjádřili ti nejpovolanější, o čemž svědčí slova starosty Dobrušky Petra Tojnara, který setkání svolal i řídil: „Jako hosté byli pozváni ředitelka Krajského úřadu Ivana Křečková, plk. Zdeněk Hlaváček, ředitel územního odboru Policie ČR, a plk. Martin Král, ředitel územního odboru HZS, kteří představili priority svých resortů, dále také Martina Juričková k bodu meziobecní spolupráce."

Informace o suché nádrži v Mělčanech

Sám pak účastníky seznámil s návrhy zákonů o přímé volbě starosty a referendu a také s tím, že dnem 1. září 2014 podalo Povodí Labe žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Dědina, Mělčany – suchá retenční nádrž". Dle poskytnutých informací předpokládá stavební úřad v Dobrušce oznámení zahájení územního řízení koncem prosince 2014 nebo začátkem ledna 2015.

Z reakcí starostů některých obcí, zejména těch, kteří již „slouží" několikáté volební období, se dala vyčíst nespokojenost se snahami reorganizovat kompetence malých obcí, ale i s případným uzákoněním přímé volby starosty.

Dana Ehlová