Dražily se různé výkresy, obrazy, dekorační předměty, ale i něco na zub. Výtěžek z celého večera činil více než 29 tisíc korun. „Bylo to úžasné, přišlo skoro sto padesát návštěvníků. Dražilo se sedmdesát pět výrobků. Všichni si dražbu velice užívali, navzájem se při ní trumfovali. Jsem rád, že mohu říci, že tu jsou stále lidé, kteří rádi pomáhají,“ potvrdil ředitel dětského domova František Veverka.

Dle jeho slov byla úžasná i jednotlivá představení, například smyčcový kvartet. Nechybělo ani půlnoční překvapení, při kterém se ženy chopily pomlázek a vykoledovaly mužské polovičky.

Tato akce se líbila také samotným dětem, pro které byla určena. „Mám z toho velikou radost, že všichni přišli. Budu mít hezké prázdniny,“ prozradil dvanáctiletý Tomášek, který žije v dětském domově.

Výtěžek z dražby bude použit totiž také na zaplacení vstupného na hrady a zámky a financování výletů. Ale hlavně pak na zaplacení studia těch, kteří jsou už na příklad na vysoké škole.

„Moc děkuji všem příchozím za jejich pomoc. Díky nim můžeme šťastněji vyrůstat. Doufám, že budou moci dobro rozdávat dál,“ dodává Lucie, která studuje medicínu.

Akce měla opravdu veliký úspěch, snad se i zopakuje.