Dnem otevřených dveří chtějí upozornit na chystaný projekt Klíč k handicapu.

Zakladatelka sdružení Ilona Mikušová zavzpomínala na začátky existence sdružení a zrekapitulovala těžkosti a úspěchy za dobu jeho trvání. K desátým „narozeninám“ dostane sdružení od dámského lionského klubu Dobromila dar v podobě speciálního logopedického zrcadla. Vedle zástupců města se setkání účastnili také zástupci mateřských a základních škol. Ředitelka MŠ Láň Dagmar Židová vyjádřila svůj dík a uznání členkám sdružení s přáním pevných nervů do dalších úspěšných deseti let. Především ocenila Orionem poskytovanou asistenční službu: „Jsem ráda, že mohu poslat rodiče handicapovaných dětí někam, kde jim mohou pomoci.“

Dobrou zprávou je nedávné schválení projektu Klíč k handicapu, plánovaného vejít v platnost od příštího roku, jehož aktivity jsou určeny jednak handicapovaným dětem, jednak jejich rodinám a také pracovníkům působícím v oblasti asistenčních služeb.  Návštěvníci byli provedeni prostorami sdružení, které byly zařízeny samotnými uživateli služeb, ti se v nich díky tomu cítí jako u sebe doma.

Desáté výročí se bude oslavovat i v pátek odpoledne od 16 hodin, a to v kruhu rodin handicapovaných dětí. „Zazpívá náš Orioňáček, což je dětské pěvecké sdružení asi dvaceti dětí, které trénovaly dvakrát týdně, připravena je ukázka brazilského bojového tance capoeira a vystoupení rychnovského pěveckého sdružení X-tet,“ popsala program oslavy předsedkyně sdružení Ilona Mikušová.

IVA RŮŽIČKOVÁ