Poskytujeme dvě sociální služby – osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tato druhá služba byla zařazena od června 2009 jako součást tříletého individuálního projektu Služby Sociální prevence v Královéhradeckém kraji, je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost.


OS ORION sídlí v Rychnově nad Kněžnou, nedaleko Poláčkova náměstí, ve druhém patře budovy bývalé České pojišťovny. Pronajaté prostory jsou bezbariérové, prostorný výtah sem snadno vyveze i vozíčkáře.
Uživateli této služby jsou rodiče a jejich děti s handicapem ve věku od 1 do 26 let, kteří se chtějí, navzdory svému postižení, aktivně zapojit do činností běžného života.


Dětem nabízíme různé rozvíjející aktivity – s výtvarnou či hudební tematikou, nezapomínáme ani na procvičování těla při různých sportovních činnostech, využíváme i aktivity, kdy hlavní „učitel“ je pes a kůň. Děti se formou hry učí větší samostatnosti a soběstačnosti, učí se dodržovat denní řád a respektovat stanovená pravidla. V důvěrně známém prostředí se učí plnit úkoly, které jsou pro ně připraveny – vždy s ohledem na míru jejich postižení. Všechny kroužky vedou odborníci, kteří mají velké zkušenosti s dětmi s handicapem, dětem pomáhají asistenti – pracovníci v sociálních službách.


Dospělí využívají poradenství, odborné konzultace. Rodiče tak ví, kde mohou získat potřebné informace, odpovědi na otázky, které jim přináší život s dítětem s postižením.
Ale nemusí se jednat přímo o konkrétní otázky, často pomáhá i jenom ten fakt, že si mohou popovídat o své situaci, o tom, co je trápí nebo z čeho mají radost. Někdy při tom ukápne i nějaká ta slzička, za kterou se tady opravdu nikdo nemusí stydět. A pro to je v ORIONU vytvořené zázemí, které je sice ohraničené pracovní dobou, ale leckdy dochází i k povídání mimo tuto dobu a nikdo se na hodinky nekouká. A úplně ideální podmínky k tomuto „poradenství“ a konzultacím jsou vytvořené na společných akcích – ať sportovního, kulturního či rekondičního charakteru.
V roce 2009 úspěšně proběhly např. tyto akce – Rozloučení se školním rokem na hřišti Penalta v Korytech u Kostelecké Lhoty, ORION CUP v Albrechticích nad Orlicích – den plný soutěží pro děti i dospělé, spojený s tenisovým turnajem, víkendové pobyty v Liberci, Čenkovicích či v Deštném v Orlických horách, letní rekondiční pobyt u Bystřice nad Pernštejnem, poznávací cesty pro děti do blízkého okolí – do Nového Města nad Metují a Pekla, prohlídka firmy Auto SAS v Solnici.


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou právem zařazeny mezi preventivní služby. Péče o dítě s handicapem je velice náročná – jak psychicky, tak často i fyzicky. Nestačí pouze pomoci dítěti. Svoji pozornost si zaslouží celá rodina - nabízíme jim speciální programy, aby se předcházelo negativním dopadům této tíživé situace, aby nedocházelo k vyčerpání, k vyhoření sil a energie. Vzájemnou podporou se daří lépe vyrovnávat s těžkostmi, které jim nachystal život. A díky tomu všemu je na našich akcích slyšet smích, radost a dobrá nálada – rodiny se aktivně účastní, využívají volné chvíle, aby byly spolu.


Je vidět, že služby OS ORION jsou využívané v celém rozsahu – jsme jedinou organizací v našem regionu, která se zabývá touto problematikou. A práce neubývá – naopak – služba je stále žádanější. To, že tento typ poskytované sociální služby je potřebný, je poznat na tom, že stále přichází nové rodiny s prosbou o pomoc v jejich nelehké situaci. V roce 2009 využívalo tyto služby 64 rodin z rychnovského okresu, což bylo 220 uživatelů.

Bližší informace o naší činnosti získáte na www.os-orion.cz.

PharmDr.Ilona Mikušová,
Mgr. Miroslava Červinková