Jeho srdcem se stal kostel Panny Marie Bolestné, obklopený hřbitovem. Jeho zařízení je vesměs rokokové a pseudoslohové. V průčelí u zdi obklopující hřbitov se pak nacházejí dvě nakoso postavené kaple z roku 1703. Kostnice pochází až z roku 1778. Západní branka vedoucí na hřbitov je zdobena dvěma sochami klečících postav: sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava.

Pozornost si však zaslouží především nevšední kamenné schodiště ke kostelu. Je středoevropským unikátem. Tvoří ho celkem 153 schodů a 16 odpočívadel. Počet není náhodný, je dán počtem modliteb Zdrávas Maria ve Velkém růženci se třemi zdrávasy úvodními a 16 odpočívadel odpovídá počtu modliteb Otče náš. Že jde o skutečně výjimečnou památku svědčí i to, že další takové schodiště v Evropě byste našli až v Itálii. Poutníci odříkávající své modlitby po něm stoupali po kolenou.

Všechny sochy zdobící schodiště pocházely z roku 1767, dnes z nich, bohužel, zbyl jen zlomek. Původně tu stálo deset velkých soch, čtrnáct andílků a dvacet váz v rokokovém stylu. Některé se staly obětí času, vandalství i zlodějů.

Poutní areál na Homoli byl 1. července roku 2018 vyhlášen národní kulturní památkou. Snad se dočká i oprav, které by si zasloužil.