Veřejná sbírka podporuje zejména takzvané pozemkové spolky, které většinou uzavírají s vlastníky cenných přírodních pozemků dlouhodobé výpůjční či pachtovní smlouvy nebo dohody o spolupráci. V některých případech ochránci pozemky dokonce vykupují do svého vlastnictví. Za léta fungování se podařilo ochráncům nasbírat přes 15 a půl milionu korun. Peníze posloužily tak například i k výkupu pozemků v unikátní přírodní lokalitě Zbytka u Českého Meziříčí. Té si odborníci dlouhodobě váží a považují ji za botanicky cennou mozaiku luk, lesíků a mokřadů.