Odpad mohou do nového dvora odkládat občané obcí Hřibiny-Ledská, Libel, Lično, Olešnice, Čestice a městyse Častolovice. Kromě toho je zde zajišťován zpětný odběr elektro zařízení.

„V rámci zkvalitnění stávajícího místa zpětného odběru na sběrném dvoře a zvýšení jeho zabezpečení s ohledem na zpětný odběr vysloužilých elektro zařízení získala naše obec Hřibiny-Ledská v rámci projektu „Komplexní zajištění zabezpečení sběrného dvora" od společnosti Asekol finanční podporu ve výši 20 tisíc korun na zakoupení typizovaného plechového skladu, ve kterém budou tyto elektrospotřebiče uskladněny," uvedla Eva Patočková, starostka obce Hřibiny-Ledská.

„Finance byly rovněž použity na pořízení kamerového systému, který je již nainstalován a 24 hodin denně dohlíží na dění ve sběrném dvoře."
Obec Hřibiny-Ledská tím rozšířila skladovou kapacitu vyřazených elektrospotřebičů a zvýšila ochranu sběrného dvora proti vandalismu, vniknutí cizích osob a možným krádežím zde uložených odpadů.

Jak kamerový systém v náročném poslání obstojí, ukáže až čas. Zatím funguje na jedničku, stejně jako spolupráce s kolektivním systémem ASEKOL, který zajišťuje zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů a každoročně podporuje projekty měst a obcí, které slouží ke zkvalitnění recyklace elektrospotřebičů.

(ep, six)