Za prací sem přicházejí lidé z celé země a také ze zahraničí. Většina jde pracovat do kvasinské automobilky nebo do okolních firem.

S průmyslovým boomem ale nejsou spojena jenom pozitiva. Nově příchozí totiž narušují každodenní život místních lidí, potulují se po městě, popíjejí alkohol, dělají nepořádek a mnohdy také ničí veřejný majetek.

S přílivem nových lidí se také velmi zhoršila dopravní situace v okrese. Houstne provoz, přibývá nehod i přestupků.
Policisté se proto zaměřují na bezpečnostní akce, už několikrát kontrolovali řidiče právě v blízkosti automobilky.

Přestupky se velmi často vyskytují právě u řidičů jiné národnosti. S každodenním dojížděním vysokého počtu zaměstnanců na směny se podle policistů vyskytují problémy s dopravními přestupky, zejména s nedodržováním rychlosti vozidel při jízdě v obcích a parkováním vozidel v samotné obci Kvasiny. „Velká nekázeň je zejména ze strany řidičů přijíždějících z Polska. V důsledku narůstající výroby rovněž dochází k dalšímu nárůstu zatížení okolních komunikací nákladní dopravou," vysvětluje tisková mluvčí policie Alena Kacálková.

Největší problémy nastávají, když se střídají noční směny. Ve zvýšené míře prý dochází k porušování pravidel silničního provozu na přístupových trasách ze všech okolních směrů do obce Kvasiny v časech střídání jednotlivých směn, a to je v 06:00, 14:00 a 22:00 hodin. „Problémová doba je vždy zhruba hodinu před a hodinu po výše uvedených časech. Problémovými úseky jsou prakticky všechny příjezdové a odjezdové trasy z okolních směrů, tedy i od hraničních přechodů s Polskem k závodu, kdy dochází k porušování maximální dovolené rychlosti, zákazu předjíždění a způsobu jízdy," prozrazuje dále Alena Kacálková.

PROVOZ NEUSTÁLE HOUSTNE

Během střídání směn se na silnicích tvoří kolony, dopravu blokují nákladní automobily, které zásobují zdejší firmy. Komunikace I/14 mezi Solnicí a Rychnovem je doslova paralyzována neplynulým provozem – jedná se zde prakticky o kolonu stojících a pomalu se posunujících vozidel.
Houstnoucí dopravu má do budoucna vyřešit obchvat, v současné době je někdy projížďka Rychnovem opravdu zážitkem.
„Někam se vydat po druhé hodině odpoledne je hrozné. To je snad lepší si hodinu počkat doma. Kolony se tvoří od Lipovky až do Rychnova. Městem se dá sotva projet. Když si to neuvědomím a vyrazím někam autem právě v tuhle dobu, je to opravdu komplikované někam se dostat," stěžuje si místní řidička Jana Kučerová z Rychnovska.

PARKOVÁNÍ JE OŘÍŠEK

S přívalem lidí jsou spojené také problémy s parkováním, ty vzrůstají hlavně u automobilky. Dlouhodobým problémem, který významně omezuje zejména majitele nemovitostí a domů v bezprostředním sousedství závodu ŠKODA auto a.s. Kvasiny, je masivní porušování zákazu zastavení a stání při parkování osobních vozidel zaměstnanců na místních a účelových komunikacích, popřípadě silnicích 3. tříd v okolí závodu.
Tisková mluvčí Alena Kacálková také poukazuje na to, že i když se budují záchytná parkoviště, která kapacitně vyhovují, mnoho zaměstnanců parkuje co nejblíž závodu v zakázaných lokalitách. Každý pracovní den se tak jedná o desítky, možná stovky vozidel. „Situace eskaluje zejména poslední dobou v souvislosti s masivním náborem nových zaměstnanců. Zde je velké procento přestupců z ciziny, kde je i podstatně složitější následné vymáhání uložených sankcí než u Čechů," uvedla Alena Kacálková.

Podle jejích slov jsou problémy nedovoleného parkování časté a poptávka po jejich řešení je opakovaně požadována ze strany samospráv dotčených obcí, volají nejen starostové, ale i občané. Poslední dobou policisté za účelem zlepšení situace v nedovoleném parkování nasadili několik masivnějších policejních hlídek, další takové akce jsou plánovány.

Poslední z nich byla v Kvasinách ve středu 7. října, čítala celkem 26 přestupků za více než 30 tisíc korun. Nejčastěji šlo o rychlou jízdu a špatné parkování.

OHROŽENÍ JSOU I CYKLISTÉ A CHODCI

V poslední době se také vyskytly problémy se vzájemným chováním a ohleduplností mezi cyklisty a chodci na cyklostezce vedle silnice č. I/14 mezi obcemi Rychnov nad Kněžnou – Lipovka – Solnice. Zejména za snížené viditelnosti dochází ke kolizím mezi cyklisty a chodci, kteří se tam pohybují neosvětleni a k nehodě je tak velmi blízko. Jedná se převážně o pracovníky závodu a jeho dodavatelských poboček cizích národností. ⋌⋌ ⋌⋌(star,zr)