Vivat Comenius je název pořadu Alfreda Strejčka a Štěpána Raka. Koncert pro klasickou kytaru, orffovský instrumentář a lidský hlas na texty J. A. Komenského získal cenu UNESCO, byl uveden ve 32 zemích. To, že se Dobrušce podařilo připravit tento pořad na Den učitelů, zní téměř neuvěřitelně. Vivat Comenius bude uveden v kostele sv. Václava v pondělí 28. března od 19 hodin.

Společné pořady začali oba protagonisté připravovat na konci osmdesátých let, v Dobrušce vystoupili poprvé v roce 2008 s pořadem Vivat Carolus Quartus, podruhé loni s Amen, pravím Ti. Úspěch byl veliký. „Před rokem to bylo na Květnou neděli, pořad, který byl zamyšlením nad biblickými odkazy, oslovil všechny přítomné. Už tenkrát jsem účinkujícím poprvé navrhla uvedení pořadu o Komenském na Den učitelů 2011,“ vzpomíná Jana Poláčková z Dobrušské klasiky. Výsledkem je pondělní Vivat Comenius v Dobrušce.

V pořadu jsou použity texty z Komenského knihy Obecná porada o nápravě věcí lidských. Může 17. století oslovit dnešní publikum? „Určitě,“ ujišťuje Jana Poláčková. „Nejenže kytara a lidský hlas je nádherné spojení, ale myšlenky z Komenského díla budou aktuální stále. Jeho přemýšlení nad světem a nad životem jako by bylo vystřiženo i do dnešní doby. Byl to právě on, kdo usiloval o jednotu a spolupráci lidí různého smýšlení a různých národností. Člověk cítí, jak k němu myšlenky promlouvají, jak se hodí i na dnešní politiku, občany a stát a snad až s mrazením v zádech si uvědomí jejich nadčasovost.“

(dm)