Zbrusu nově vybudovaný dopravní a přestupní terminál, který se nachází v těsné blízkosti vlakového nádraží, nabídne 9 zastávek a 5 odstavných stání pro autobusy, 25 parkovacích míst pro automobily a několik stojanů pro jízdní kola. „Do jednoho bodu se tak konečně soustředí cyklistická, automobilová, vlaková, meziměstská i městská autobusová doprava,“ uvedl výhody nového terminálu starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa.

Řekl, že to sice není žádná bombastická stavba, ale po dokončení jistě přispěje k výrazně lepšímu dojmu cestující veřejnosti ze „vstupní brány“ do města. Stavět se začalo začátkem června letošního roku, veškeré práce by měly být ukončeny nejpozději do 31. srpna. O celkové náklady ve výši 7 milionů 305 tisíc korun se podělí Evropská unie, která přispěje ze svých fondů 85 procenty, dalších 5 procent půjde z národních zdrojů a zbývajících 10 pak z rozpočtu města. 

Pro zlepšení komfortu cestujících město také pronajalo od správy Železniční dopravní cesty dvě místnosti přímo v budově vlakového nádraží, které budou sloužit jako čekárna pro cestující. Součástí je i sociální zařízení, které bude přístupné zdarma. 

STÁVAJÍCÍ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ČEKÁ PŘESUN 
V současné době probíhá v Rychnově rekonstrukce silnice I. třídy 1/14, v jejímž rámci ŘSD opravuje také most u současného autobusového nádraží. „Až práce skončí, řádově v prosinci letošního roku, tak dám na vědomí Krajskému úřadu, že požadavky, na základě kterých by se autobusové nádraží mělo přesunout k vlakovému, jsou splněny. Do Rychnova momentálně přijíždí 400 autobusů, a z toho 300 už teď zajíždí k vlakovému nádraží. Jedná se tedy pouze o přesunutí přibližně 100 autobusů s tím, že budou končit a začínat na jiném místě nežli doposud,“ dodal Jan Skořepa.