Vystoupat po mnoha schodech točitého schodiště až do Muzea a galerie Orlických hor v rychnovském Kolowratském zámku stojí některé návštěvníky hodně námahy a často se přitom pořádně zadýchají. Vozíčkáři a jiní hendikepovaní, kterým jejich pohybové omezení nedovolí využít schodiště, si pak doposud návštěvu zdejších prostor museli odepřít. Už v příští sezoně se to změní.

Zdroj: More.is.More

Pomůže tomu krajský příspěvek 2,5 milionu korun na vybudování výtahu, který jim umožní prohlédnout si zámek a také výstavní expozice Muzea a galerie Orlických hor sídlícího v druhém patře. Celkové náklady na výstavbu nejen výtahu, ale i bezbariérových toalet a další stavební úpravy dosáhnou výše bezmála pět milionů korun. Jak informoval kraj v tiskové zprávě, první návštěvníci se výtahem svezou už v létě 2024.

„Poptávka po návštěvě rychnovského zámku osobami se sníženou pohyblivostí v posledních letech stoupá, a to i v souvislosti s tamním sídlem Muzea a galerie Orlických hor. Nynější přístup do muzea po točitém betonovém schodišti je zcela nedostupný pro tělesně hendikepované návštěvníky a velmi obtížně přístupný pro seniory, kteří tvoří nejpočetnější návštěvnickou skupinu. Vybudování výtahu je tudíž naprosto zásadní pro zpřístupnění památky a galerie pro všechny zájemce,“ řekla náměstkyně pro oblast kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.

Nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou.
Deset nej zámku v Rychnově: i zdejší sídlo Kolowratů má své unikáty

Výtah s kapacitou až pro osm osob vznikne v místě stávajícího betonového točitého schodiště. Bezbariérové toalety budou k dispozici v přízemí zámku, nové bude požárně bezpečnostní řešení včetně signalizace a elektroinstalace a dojde i na truhlářské práce. Bezbariérový vstup využijí především imobilní návštěvníci, senioři nebo maminky s malými dětmi a přístupný bude také pro běžné návštěvníky.

„Vybudování výtahu bude pro naše muzeum a jeho návštěvníky znamenat zásadní kvalitativní změnu. V současné době se do našich prostor ve druhém patře běžně chodí po úzkém točitém schodišti. A to se pro mnohé návštěvníky rovná velmi náročnému sportovnímu výkonu. Výtah nám však velmi pomůže i provozně. V našich hlavních výstavních prostorách a v Orlické galerii, které jsou umístěny na zámku, se každoročně koná více než desítka výstav, což znamená neustálé stěhování sbírkových předmětů. To se díky výtahu značně zjednoduší a zrychlí. Je to pro nás trochu splněný sen,“ uvedl ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Tomáš Zelenka.

Kostel ve virtuálním 3D světě.
Rychnovský Kolowratský zámek má 3D model, jako první soukromá památka v Česku

Stavební práce se rozjedou na počátku roku 2024 a potrvají do konce června.

„S obtížnou přístupností svých hlavních a největších prostor se muzeum potýká dlouhodobě. Zajištění bezbariérovosti jeho galerie řeší kraj ve spolupráci nejen s muzeem, ale hlavně s majiteli zámku, jako realizátory potřebné investice. Dostupná kultura pro všechny zájemce je nedílnou součástí krajské strategie rozvoje kultury, památkové péče a cestovního ruchu,“ dodala náměstkyně Berdychová.

Zdroj: se souhlasem Správy Kolowratského zámku Rychnov nad Kněžnou

Hlavním investorem projektu a žadatelem o individuální dotaci je rodina Kolowratů.

„Velice nás těší, že vznikla možnost ve spolupráci s Královéhradeckým krajem zajistit na zámku bezbariérový přístup a toalety pro imobilní návštěvníky. Je velice málo kulturních památek v České republice, které mají vyřešený bezbariérový přístup. O to víc nás těší, že rychnovský zámek po dokončení víceleté revitalizace ukáže své krásy prohlídkových okruhů i návštěvníkům, kteří nás doposud nemohli navštívit z důvodu omezeného přístupu,“ sdělil majitel zámku Jan Kolowrat Krakowský.

Jan Egon Kolowrat Krakowský Liebsteinský před rychnovským zámkem.
Dlouho jsme se těšili, říká Jan Kolowrat Krakowský. Perla baroka opět září

Do rychnovského Kolowratského zámku, který v posledních letech prošel spolu se zámeckým kostelem Nejsvětější trojice nákladnou rekonstrukcí, zavítá za sezonu okolo 20 tisíc lidí a vybudování výtahu přispěje mimo jiné k větší přístupnosti prohlídkových okruhů. 

Kolowratský zámek spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice je jedním z největších a nejkrásnějších barokních celků v Čechách. V areálu zámku má výstavní prostory a exposici Muzeum a galerie Orlických hor. Galerie dokumentuje české výtvarné umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti, a to se zaměřením na díla, která místem vzniku, námětem nebo osobou autora mají vztah k regionu Orlických hor a Podorlicka. /Zdroj: KÚ KHK/

s využitím tiskové zprávy