Z úmrtního listu totiž vyplývá, že přesné datum nelze určit. Podle policie mělo ke smrti dojít loni 20. února v nočních hodinách v domě číslo 38 v Lípě. Za úmyslné usmrcení Václava Kohoutka již byl obžalován Michal Semanský.

Ze zjištění soudu dále vyplynulo, že Václav Kohoutek nezanechal žádnou závěť, byl rozvedený a jako jeho jediný dědic přichází v úvahu jeho dcera.  Po uplynutí lhůty soud rozhodne o určení data úmrtí.