Z kuchyně se valí kouř, zhasíná světlo a odněkud se ozývá usedavý dětský pláč. Záhy jsou slyšet i panické výkřiky nějaké ženy. Dvojice hasičů s dýchacími přístroji se plazí zakouřenými prostory a snaží se dostat co nejrychleji k těm, kteří uvízli v hořícím bytě. Naštěstí jde jen o cvičný požár v cvičném bytě a zachráněnou osobou je figurína. K nácvikům různých zásahů hasičům v Rychnově nad Kněžnou slouží nový polygon. Patří k nejmodernějším v Česku. Otevřel se právě včera.

Posilovna? Nekonečný žebřík a kladivo

Pro „zahřátí“ hasičů před zásahem slouží tělocvična. V „plné polní“ se tu procvičují na nekonečném žebříku, při zvedání takzvaného kladiva nebo na běžeckém pásovém trenažéru. Mohou si tu spočítat spotřebu vzduchu za použití dýchací techniky při vysokém zatížení. Tepovou frekvenci hasičů v náročných podmínkách v polygonu hlídají senzory. „Aby bylo vše bezpečné, je celý polygon navržený tak, že cvičící budou sledováni v každém místě termokamerami a infrakamerami, které jsou svedeny do velína. Máme tedy přehled o každém pohybu osob v zařízení, po celou dobu výcviku je ve velínu vždy stálá obsluha,“ vysvětluje velitel stanice Radovan Bien.

K trénování pohybu v neznámém průmyslovém prostředí v chemických oblecích slouží imitace cisterny. Kromě modelu bytu je tu dlouhá klecová dvou-patrová prolézačka sloužící k nácviku zdolávání překážek, která hasiče dovede do žárové komory. „Tady dostanou další teplotní šok, je tu stálá teplota 70 stupňů Celsia,“ říká velitel dobrušské stanice Vít Klouček a upozorňuje, že hasiči zde nacvičují po dvojicích. Trénují souhru a vzájemnou pomoc. Bez ní by se daleko nedostali. „Je to fyzicky i psychicky náročné. Kolem to navíc bouchá, praská. Poklopy a různé překážky napodobují ty, s nimiž se setkávají v reálu,“ dodává.

Jak obtížné je překonat překážky v klecích, si vyzkoušel s patřičnou hasičskou výbavou i královéhradecký hejtman Jiří Štěpán: "Je to zajímavé, protože ty prostory nejsou úplně velké, zároveň tu jsou mohutné překážky. Určitě těžší by pro mě byla ta zakouřená část ve tmě se zvukovými efekty jako bylo plačící dítě. Je skvělé, že tu hasiči polygon mají a mohou tu nejen ty profesionální, ale i sbory dobrovolných hasičů cvičit," míní hejtman.

Nejmodernější v Česku

S polygonem se počítalo už při stavbě stanice. Jeho vybudování vyšlo na 7,6 milionu korun, bylo zahrnuto do série projektů hrazených ze státního rozpočtu v rámci rozvoje solnické průmyslové zóny.

"Firem, kteří polygony staví od A do Z, je na světě asi pět. Toto zařízení je rozhodně to nejmodernější v České republice," uvedl Luděk Dvořák, jednatel společnosti Safetech Pro s.r.o., která polygon vystavěla.

Kromě polygonu se rychnovští profesionální hasiči už před Vánocemi dočkali i nového automobilového 42 metrů dlouhého žebříku. Náklady na jeho pořízení byly 20,5 milionu korun, které šly ze státního rozpočtu. Do výbavy rychnovských profesionálů byl pak měla přibýt i nová stříkačka, aby stanice byla připravena na potenciální zásah v průmyslové zóně Solnice - Kvasiny.

"Ve srovnání s okolím je unikátní v celé České republice, v zóně dnes pracuje 12 100 lidí, což je o tisíc obyvatel víc, než je trvale nahlášených k pobytu v Rychnově nad Kněžnou," zdůrazňuje rychnovský starosta Jan Skořepa.