Základem křesťanských Vánoc je biblický příběh o narození Ježíše Krista a oslava této události.

Církev časově spojila narození Spasitele se starým mýtem zimního slunovratu, vyjadřujícím vědomí o věčném vítězství života nad smrtí a světla nad tmou.

Svátek narození Páně se od 4. století šířil z Říma po celém křesťanském světě.

Tato vánoční atmosféra a vánoční zvyky (domácí jesle, obdarovávání dětí, ozdobené stromečky atd.) stále trvají.