Do statistiky za Rychnovsko se oproti datům z pátka promítlo 120 nově pozitivně testovaných a pak 134 těch, kteří se přesunuli do kolonky uzdravených.

V indexu rizika PES se tento okres s hodnotou 76 pohyboval k pondělí 30. listopadu v pátém - nejhorším stupni (76 až 100), stejně jako Náchodsko. V kraji na tom bylo ještě hůře pouze Trutnovsko (80).

Podle vyjádření Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou hlavni příčinou vysokých čísel hodnoty R, které jsou na malých územích citlivé na mezidenní výkyvy počtu nově pozitivních. Ať již jde o skutečný výkyv, nebo o teoretickou možnost výpadku hlášení a následné hromadné dohlášení pozitivních případů.

Tato citlivost na mezidenní výkyvy při nízkých počtech případu je i důvodem, proč PES je primárně určen pro výpočty nad celým územím České republiky. Na menších úrovních, zejména v okresech, je třeba při intepretaci veškerých dat velké opatrnosti.