Lokalitou návštěvníky provede archeoložka Martina Beková, která zájemce seznámí s touto unikátní lokalitou osídlenou od mladší doby kamenné až do starší doby bronzové. Připomenuty budou také nálezy na již zastavovaném úseku, ale i nové objevy rozsáhlého sídliště. Místo srazu je na ploše pro parkovaní techniky při spojovací cestě k silnici Třebešov – Černíkovice.

Archeologické pracoviště ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR dále naplánovalo dvě zajímavé exkurze. „Ve středu 22. července v 16 hodin se mohou zájemci pod vedením Martiny Bekové prohlédnout pozůstatky hradu Rychmberk (částečně zachované opevnění, dosud neznámé předsunuté opevnění) a pohovořeno bude i o dalších dokladech bojových akcí. Sraz zájemců je nad hradem v blízkosti volejbalového hřiště v Liberku,“ zve na událost za muzeum Martina Marxová.

O týden později, 29. července od 16 hodin, budete mít možnost navštívit druhý z hradů, Klečkov u Skuhrova nad Bělou. „Prohlédnou si budete moci dochované 1. a 2. předhradí, vlastní jádro hradu, ale i trasu vodovodu, který byl pro zásobování cisterny vybudován patrně v období husitských válek, a to opět s odborným výkladem M. Bekové. Sraz účastníků je pod hradem, u autobusové zastávky na silnice II/321 ze Skuhrova nad Bělou na Jedlovou v Orl. h.,“ dodává Martina Marxová.