Nový multioborový pavilon rychnovské nemocnice by měl být podle předpokladů kraje zprovozněn už koncem příštího roku. Jde o novou pětipodlažní budovu urgentního příjmu, která bude propojena se stávajícím zmodernizovaným pavilonem DIGP.

Buduje se za plného provozu. Přístavba bude multioborovým pavilonem. Po propojení a dokončení vznikne jeden multifunkční celek. Má umožnit změnu systému příjmu pacientů i zefektivnit poskytování zdravotnické péče.

Kraj hodlá celkem v areálu prostavět 756 milionů korun vč. DPH, dalších 130 milionů bude stát vybavení. Může přitom počítat se státní dotací 300 milionů korun, kterou postupně vyplácí Ministerstvo pro místní rozvoj. Přípravu, administraci a realizaci akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

Nové obchody se otevřou na okraji Rychnova nad supermarketem Billa.
Už od května můžete vyrazit za nákupy v Rychnově do nové obchodní zóny

Větší část hrubé stavby byla hotova už na začátku letošního roku. Práce na zbývající části pak doprovázelo zpoždění kvůli nálezu vodovodního řadu v základové jámě - neexistovaly o něm žádné záznamy. Přičemž se ukázalo, že jde o hlavní vodovodní řad, který zásobuje vodou všechny hydranty v areálu nemocnice.

„Proto musel být přeložen tak, aby nedošlo k přerušení zásobování vodou. Dalším zdržením byl základ stávajícího pavilonu DIGP, který zasahoval do stavební jámy a stavaři ho museli odstranit,“ popsal potíže při stavbě na začátku letošního roku první náměstek hejtmana Pavel Bulíček.

Podívejte se na video z listopadu roku 2023:

Zdroj: Stanislav Ďoubal

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres Královéhradeckého kraje a zároveň i turisticky oblíbenou oblast Orlických hor. Je také přirozenou spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Solnice–Kvasiny. V nemocnici pracuje 560 zaměstnanců a svým pacientům nabízí péči v 11 oborech ambulantní, lůžkové či komplementární zdravotnické péče, přičemž disponuje 250 lůžky. /Zdroj: KÚ KHK/

Nový pavilon nemocnice nabídne prostory pro urgentní příjem včetně třídění pacientů s vazbou na interní a speciální vyšetřovnu, zákrokový sál a sádrovnu, zázemí pro záchrannou službu, zázemí pro sanitáře, zobrazovací metody, ambulance chirurgické, ortopedické, interní se zázemím, oddělení odběrů, dále oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři multioborové centrální operační sály s celým přidruženým provozem a lůžkové oddělení chirurgie a lůžkové oddělení ortopedie.

Pavilon DIGP už částečnou rekonstrukcí prošel. Získá mimo jiné moderní interiér hlavního vchodu s nově řešenou vstupní halou, jejíž součástí bude recepce se zázemím, lékárna a bufet, ale také onkologický stacionář, ambulantní vyšetřovny s čekárnou, vyšetřovny endoskopie a centrální sterilizace.

„Z prvního nadzemního podlaží bude přemístěna jednotka intenzivní péče interny do nového pavilonu a místo ní bude onkologický stacionář a odborné ambulance. V posledním sedmém patře pak ještě dojde k rekonstrukci a bude vytvořeno zázemí pro personál,“ popsal už před časem chystané změny ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl, přičemž doplnil, že gynekologicko-porodnické oddělení už má díky nedávné rekonstrukci hotovo.

Podívejte se na vizualizaci:

Projekt počítá s novým energocentrem, úpravou zpevněných ploch, komunikací a inženýrských sítí i s vybudováním více než 200 parkovacích stání a s výrobnou medicinálních plynů. V současné době je lékařská péče rozesetá po několika budovách v areálu. Po dokončení prací se přesune do jednoho komplexu, který vznikne propojením nového pavilonu s budovou DIGP.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás také zajímat: Na okraji Rychnova nad Kněžnou rostou čtyři bytové domy. Nabídnou 164 bytů

Zdroj: Resort Mírová