Příslib 300milionové dotace od státu nyní během své pracovní cesty do královéhradeckého kraje potvrdil i ministr nové vlády Ivan Bartoš.

"Záměr rekonstrukce a modernizace je skvěle připraven. Jsem rád, že se na financování této celkové proměny bude moci podílet i Ministerstvo pro místní rozvoj," uvedl.

"Jsme rádi, že Ivan Bartoš příslib dotace potvrdil. Kdy stavba začne, bude záležet na výběrovém řízení na dodavatele. Vypsáno by mělo být během měsíce března a pak je to věc délky výběrového řízení. Myslím si, že by se mohlo začít s pracemi někdy v létě nebo na podzim letošního roku," odhaduje ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.

Projekt počítá s výstavbou pětipodlažního pavilonu s urgentním příjmem, operačními sály a ambulantní péčí. Kromě toho je součástí záměru modernizace tří ze sedmi podlaží pavilonu DIGP, s nímž byl přístavba měla být propojena. Vznikne tak jeden funkční celek, kam by se veškerá péče měla přesunout.

V plánu je i nový objekt medicinálních plynů, nové energocentrum, úprava zpevněných ploch, komunikací, parkovacích stání a inženýrských sítí. Celkem by investice měla přijít na 865 milionů korun, z čehož 657 milionů budou stát stavební práce a 192 milionů zdravotnické technologie.

"Přínos záměru bude už z hlediska technicko-stavebního, to znamená, že bude nemocnice fungovat v jednom monobloku. Provoz bude příjemnější a samozřejmě levnější. Druhým faktorem, možná ještě významnějším, je ten, že nemocnice bude nemocnicí 21. století, tak jak jsou postavené na sever a na západ od nás. Bude i atraktivnější pro zaměstnance, což je naše nejcennější aktivum, a pro ty, kteří by u nás chtěli pracovat," vysvětluje Luboš Mottl.

Jak upozorňuje, nyní je péče rozeseta do více pavilonů a až do loňského roku podstatnou proměnu už dlouhá léta areál neprodělal.

Projekt modernizace rychnovské nemocnice je součástí třech usnesení vlády z února 2015, června 2017 a října 2020, a to v souvislosti s podporou infrastruktury v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Memorandum o spolupráci vzniklo mezi vládou ČR, společností Škoda Auto a Královéhradeckým krajem. Spádová oblast Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zahrnuje také rekreační oblast Orlických hor i nejvýznamnější průmyslovou zónu v kraji Solnice-Kvasiny s 12 tisíci zaměstnanci.

"Když nebudeme počítat loňské zateplení pavilonu DIGP a rekonstrukci porodních boxů, poslední zásadní rekonstrukce tu proběhla v podstatě na přelomu 80. a 90. let minulého století. Přístavba a modernizace může být impulzem k tomu, aby nemocnice fungovala třeba dalších 50 let bez jakýchkoli úprav," dodal její ředitel.

„Kraj každoročně investuje obrovské peníze do zdravotnictví, sociální péče i dopravy, jsou však projekty, s jejichž financováním nám musí pomoci stát. Proto jsem uvítal možnost projednat tyto záležitosti přímo s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem, kdy jsme se soustředili zejména na dostavbu a modernizaci rychnovské nemocnice. To je věc, kterou nám slíbila již minulá vláda, a chtěli jsme si chtěli s panem ministrem potvrdit, že ten závazek vnímá i současná vláda," sdělil po návštěvě ministra královéhradecký hejtman Martin Červíček.